HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Encore | Jason Derulo tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Encore | Jason Derulo

Encore
Jason DeRulo

Yeah
Yeah
Yeah
I know it was a one night thing
Yeah
Yeah
A one night stand
Yeah
Yeah
Can we do this again?
Jason Derulo

Would ya mind girl
If I told you
Last night really blew my mind
Would ya mind girl?
No disrespect
But can we do it one more time?

Should I hit you up?
Should I just give up?
Tell me, should I just walk away?
Would ya let me in?
Should I just give in?
I need to getcha back on the stage

You're so amazing, remember the time?
Just thinkin' about ya, gives me butterflies
So open the curtains, and let me inside for more
Save the bell cause I want ya know
Baby hit me with an encore

I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore
I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore

An encore
An encore

Would ya like girl
For me to touch you
I can come and press rewind
Take it right back
Rubbin' your back
Trace your body, every line

Should I lay you down?
Should we do this now?
Tell me when
Just give me a sign
Are you in or out?
Is there any doubt?
Cause I'll make this night the night of your life

You're so amazing, remember the time?
Just thinkin' about ya, gives me butterflies
So open the curtains, and let me inside for more
Save the bell cause I want ya know
Baby hit me with an encore

I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore
I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore

An encore
An encore
An encore
Oh woah woah woah yeah

Oooooooore
Baby hit me with an encore
Oooooooore
Did ya save the bell cause I want ya now
Baby hit me with an encore

You're so amazing, remember the time?
Just thinkin' about ya, gives me butterflies
So open the curtains, and let me inside for more
Save the bell cause I want ya know
Baby hit me with an encore

I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore
I want some more
I want some more
I want some more
Baby hit me with an encore

An encore
An encore
An encore
Oh woah woah woah yeah

Yeah

Lời Việt

Encore | Jason Derulo

Bài hát lại
Jason DeRulo

Yeah
Yeah
Yeah
Anh biết đó là một giấc mơ
Yeah
Yeah
Cuộc tình một đêm
Yeah
Yeah
Ta có thể làm lại điều này?
Jason Derulo

Em có phiền không?
Nếu anh nói với em
Tối qua anh dường như được sống lại
Em có phiền không?
Anh không có ý xúc phạm em
Nhưng chúng ta có thể làm điều đó thêm một lần nữa không?

Anh có nên van nài?
Anh nên từ bỏ?
Nói cho anh biết, anh có nên quay đi thôi?
Để anh vào nha?
Anh có nên nhượng bộ?
Anh cần đưa em quay lại sân khấu

Em thật ấn tượng, nhớ lần trước?
Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu
Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn
Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại

Tôi muốn nhiều hơn
Tôi muốn nhiều hơn
Tôi muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với bài hát lại
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với bài hát lại

Một bài hát lại
Một bài hát lại

Em có muốn
Cho anh cầm tay em
Anh có thể đến và ấn nút tua lại
Làm cho nó đúng lại
Chạm vào phía sau của em
Lần theo những dấu tích, đường nét trên cơ thể em

Anh nên đặt em nằm xuống?
Chúng ta nên làm điều này bây giờ?
Nói cho anh biết khi nào
Chỉ cần cho anh một dấu hiệu
Em đồng ý hay không?
Có một sự nghi ngờ nào?
Nguyên do anh sẽ tạo một buồi tối buổi tối của đời em

Em thật ấn tượng, nhớ lần trước?
Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu
Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn
Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại

Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với một bài lại

Một bài hát lại
Một bài hát lại
Một bài hát lại
Oh woah woah woah yeah

Ooooooooore
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại
Oooooooooore
Có phải âm nhạc ở trong lòng là nguyên nhân anh muốn em biết
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại

Em thật ấn tượng, nhớ lần trước?
Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu
Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn
Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết
Em yêu, yêu anh với một bài hát lại

Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với bài hát lại
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Anh muốn nhiều hơn
Em yêu, yêu anh với bài hát lại

Một bài hát lại
Một bài hát lại
Môt bài hát lại
Oh woah woah woah yeah
Yeah
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.