HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You're Not Leaving Me | Martina McBride tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You're Not Leaving Me | Martina McBride

You're not leaving me, you're not leaving me
you're not leaving me, you're not leaving me

She said take a good look at this diamond ring
The one that you gave me when I was nineteen
She said look at your children, look at the storm
I don't care if we're flat out broke but

You're not leaving me, you're not leaving me
you're not leaving me, you're not leaving me

Go on, pack your suitcase if you want to
Yeah, pitch a fit till your face turns blue
You can say what you want and think what you think
Sit right down and pour yourself a drink 'cause

You're not leaving me, you're not leaving me
you're not leaving me, you're not leaving me

Oh, you can run and you can hide
Everybody knows your name
Keep on big talking
Go on start walking come back anyway
Come back anyway

Yeah you're my husband and you need my loving
That ain't gonna change
So keep on big talking
Go on start walking, come back anyway

You're not leaving me, you're not leaving me
you're not leaving me, you're not leaving me

She said take a good look at this diamond ring
(You're not leaving me)
One that you gave me when I was nineteen
(You're not leaving me)
Look at you're children, look at the storm
(You're not leaving me)
I don't care if we're flat out broke
you're not leaving me, you're not leaving me
you're not leaving me

Lời Việt

You're Not Leaving Me | Martina McBride

Anh không rời khỏi tôi , anh ko để tôi lại
Anh không rời khỏi tôi , anh ko để tôi lại

Cô ta nói rằng thích nhìn chiếc nhẫn kim cương này
Đó là thứ duy nhất anh để lại cho tôi , khi tôi 19
Cô ta nhìn vào bọn trẻ của anh , nhìn vào cơn bão
Tôi không quan tâm nếu chúng làm vỡ cái gì nhưng

Anh không rời khỏi tôi , anh ko để tôi lại
Anh không rời khỏi tôi , anh ko để tôi lại

Về nhà , soạn va li nếu anh muốn
Yeah, 1 khoảng cách phù hợp để liệng anh ra ngoài biển
Anh có thể nói gì anh muốn va nghĩ những gì anh muốn nghĩ
Ngồi xuống bên phải va rót cho chính anh ly nước vì

Anh không rời khỏi tôi , anh không để tôi lại
Anh không rời khỏi tôi , anh không để tôi lại

Oh,Anh có thể chạy và trốn tránh
Nhưng mọi người đuề biết tên anh rồi
Nói to lên nào
Dù sao cũng đến lúc quay về
Dù sao cũng về

Yeah Anh là chồng của tôi và anh cần tình yêu của tôi
Nó không thể thay đổi
Vì vậy, Nói ta hơn nào
Dù sao cũng đến lúc quay về

Anh không rời khỏi tôi , anh không để tôi lại
Anh không rời khỏi tôi , anh không để tôi lại

Cô ta nói rằng thích nhìn chiếc nhẫn kim cương này
(không để lại cho tôi cái gì của anh)
Đó là thứ duy nhất anh cho tôi khi tôi 19
(không để lại cho tôi cái gì của anh)
Nhìn vào những đứa con của anh , nhìn vào cơn bão
(không để lại cho tôi cái gì của anh)
Tôi không quan tâm nếu chúng làm vỡ cái gì
Anh không rời khỏi tôi , anh ko để tôi lại
Anh không rời khỏi tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.