HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Mission Is You | Tata Young tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mission Is You | Tata Young

As I make my move to the floor
There comes a feeling that
I've never felt before
I am no longer your prey, I'm the predator

With every move that I make
I keep my hunting eyes on the game
And when my target is finally found
Now it's time to play

Only one condition before I move
It's absolute submission no safety fuse
I Won't need your permission I'll break the rules
So you'd better keep your position
I'm in hot pursuit, my mission is you

No need to talk, when you're caught
Surrender your thoughts to withdraw
My orders are to satisfy
You won't have to beg for more

And you'll be wrapped around me
Trapped around me feeling that
That you can't live without me, die without me
Won't look back ever again
But remember there's
one thing you should know

Only one condition before I move
It's absolute submission no safety fuse
I Won't need your permission I'll break the rules
So you'd better keep your position
I'm in hot pursuit, my mission is you

Gonna get a bit of that, where's the thunder at
Guess I can deliver that, I know
Gotta deliver that, why you turn your back
Got you in my track, don't look back

Gonna get a bit of that, where's the thunder at
Guess I can deliver that, I know
Gotta deliver that, why you turn your back
Got you in my track, don't look back

Only one condition before I move
It's absolute submission no safety fuse
I Won't need your permission I'll break the rules
So you'd better keep your position
I'm in hot pursuit, my mission is you

Only one condition before I move
It's absolute submission no safety fuse
I Won't need your permission I'll break the rules
So you'd better keep your position
I'm in hot pursuit, my mission is you

Lời Việt

Mission Is You | Tata Young

Khi ta hạ mình xuống
Một cảm giác ùa đến
Thứ cảm giác trước đây ta chưa bao giờ nhận thấy
Ta không còn là con mồi của nhà ngươi thêm nữa,
Ta là một dã thú ăn thịt

Với mọi bước chân ta di chuyển
Ta nhìn trò chơi với con mắt của kẻ săn mồi
Và khi con mồi của ta cuối cùng cũng được tìm thấy
Là lúc bắt đầu giờ chơi rồi đấy

Chỉ có một điều kiện duy nhất trước khi ta đi
Hãy cúi rạp đầu khuất phục đi
Không có cái ngòi nổ nào an toàn đâu
Ta đâu cần sự cho phép của nhà ngươi
Ta sẽ phá vớ mọi luật lệ
Thế nên tốt hơn là nhà ngươi hãy ở yên đấy
Ta vẫn đang bám theo ngươi ráo tiết
Nhiệm vụ của ta là nhà ngươi

Không cần nói gì, khi nhà ngươi bị bắt
Đừng hòng mơ tưởng đến việc trốn thoát
Mệnh lệnh của ta đưa ra để được thực hiện
Nhà ngươi không cần phải cầu xin gì thêm đâu!

Và ngươi sẽ bị ta bao vây
Đặt bẫy xung quanh ta, ta có cảm giác
Không có ta ngươi không thể nào tồn tại được
Không có ta, ngươi sẽ chết
Ta sẽ không nhìn lại thêm lần nữa
Nhưng hãy nhớ
Có một điều ngươi nên biết

Chỉ có một điều kiện duy nhất trước khi ta đi
Hãy cúi rạp đầu khuất phục đi
Không có cái ngòi nổ nào an toàn đâu
Ta đâu cần sự cho phép của nhà ngươi
Ta sẽ phá vớ mọi luật lệ
Thế nên tốt hơn là nhà ngươi hãy ở yên đấy
Ta vẫn đang bám theo ngươi ráo tiết
Nhiệm vụ của ta là nhà ngươi

Sẽ có được một ít từ điều đó
Tiếng sấm rền vang từ đâu vậy
Đoán đi nào, ta có thể phóng nó đấy, ta biết chứ
Ta phóng đây, sao ngươi lại cứ quay lưng
Ta nắm được nhà ngươi rồi, ngoái cổ nhìn lại làm khỉ gì hả

Sẽ có được một ít từ điều đó
Tiếng sấm rền vang từ đâu vậy
Đoán đi nào, ta có thể phóng nó đấy, ta biết chứ
Ta phóng đây, sao ngươi lại cứ quay lưng
Ta nắm được nhà ngươi rồi, ngoái cổ nhìn lại làm khỉ gì hả

Chỉ có một điều kiện duy nhất trước khi ta đi
Hãy cúi rạp đầu khuất phục đi
Không có cái ngòi nổ nào an toàn đâu
Ta đâu cần sự cho phép của nhà ngươi
Ta sẽ phá vớ mọi luật lệ
Thế nên tốt hơn là nhà ngươi hãy ở yên đấy
Ta vẫn đang bám theo ngươi ráo tiết
Nhiệm vụ của ta là nhà ngươi

Chỉ có một điều kiện duy nhất trước khi ta đi
Hãy cúi rạp đầu khuất phục đi
Không có cái ngòi nổ nào an toàn đâu
Ta đâu cần sự cho phép của nhà ngươi
Ta sẽ phá vớ mọi luật lệ
Thế nên tốt hơn là nhà ngươi hãy ở yên đấy
Ta vẫn đang bám theo ngươi ráo tiết
Nhiệm vụ của ta là nhà ngươi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.