HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Beds Are Burning | Unknown tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Beds Are Burning | Unknown

Out where the river broke
The blood wood and the desert oak
Holden wrecks and boiling diesels
Steam in forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent
To pay our share

The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now
To pay our share

Four wheels scare the cockatoos
From Kintore East to Yuendemu
The western desert lives and breathes
In forty five degrees

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
Let's give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning
How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

The time has come
To say fair's fair
To pay the rent, now
To pay our share
The time has come
A fact's a fact
It belongs to them
We're gonna give it back

How can we dance when our earth is turning
How do we sleep while our beds are burning

Lời Việt

Beds Are Burning | Unknown

Ngoài kia nơi dòng sông bị cắt ngang
Dòng nhựa gỗ và những cây gỗ sồi hoang mạc
Sự nắm giữ tàn phá và động cơ thiêu rụi
45 độ , hơi nước bốc lên

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia

Thời gian đến rồi đây
Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó thuộc về họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc giường bốc cháy
Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc giường bốc cháy

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia

Vòng quay của 4 bánh xe e sợ trước một con vẹt mào
Từ miền đông Kintore đến Yuendemu
Phía tây nơi vùng hoang mạc sống và thở từng nhịp
Cái nóng trong 45 độ

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia
Thời gian rồi cũng qua
Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó phụ thuộc vào họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc giường bốc cháy
Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc giường bốc cháy

Thời gian đến rồi đây
Để nói lên rằng công lý sẽ chính là công lý
Để trả giá cho những thuê mướn
Để thanh toán có sự phân chia
Thời gian rồi cũng qua
Sự thật vẫn chính là sự thật
Nó phụ thuộc vào họ
Hãy cùng gởi trả nó về như cũ

Liệu ta có thể nhảy khi mà trái đất đang chuyển xoay
Liệu ta có thể yên giấc khi những chiếc giường bốc cháy

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.