HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Woodchuck | Goldfinger tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Woodchuck | Goldfinger

One! Two! One! Two!
One! Two! Three! Four!

How much wood could
A woodchuck chuck?
How much wood could
A woodchuck chuck?
If a woodchuck could chuck wood?

How much wood could
A woodchuck chuck?
How much wood could
A woodchuck chuck?
If a woodchuck could chuck wood?

Lời Việt

Woodchuck | Goldfinger

Một! Hai! Một! Hai!
Một! Hai! Ba! Bốn.

Liệu một con macmot có thể ném đi bao nhiêu gỗ?
Liệu một con macmot có thể ném đi bao nhiêu gỗ?
Giả như một con macmot có thể ném gỗ thì sao?

Liệu một con macmot có thể ném đi bao nhiêu gỗ?
Liệu một con macmot có thể ném đi bao nhiêu gỗ?
Giả như một con macmot có thể ném gỗ thì sao?

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I'm So Sick | FlyleafXóa
Fade Away | Edita AbdieskiXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.