HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Non è Francesca | Lucio Battisti tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Non è Francesca | Lucio Battisti

Italiano:
Ti stai sbagliando chi hai visto non e',
non e' Francesca.
Lei e' sempre a casa che aspetta me
non e' Francesca.
Se c'era un uomo poi,
no, non puo' essere lei.

Francesca non ha mai chiesto di piu',
chi sta sbagliando son certo sei tu.
Francesca non ha mai chiesto di piu'
perche' lei vive per me.

Come quell'altra e' bionda, pero'
non e' Francesca.
Era vestita di rosso, lo so,
ma non e' Francesca.
Se era abbracciata poi,
no, non puo' essere lei.

Francesca non ha mai chiesto di piu',
chi sta sbagliando son certo sei tu.
Francesca non ha mai chiesto di piu'
perche' lei vive per me.

(Source: lyricsmaniac)

English:

You're wrong, the one that you've seen, that's not
that's not Francesca
She always waits for me at home
that's not Francesca.
She was with a man, then
no, that can't be her.

Refrain:

Francesca never asked for more
You're wrong, the one who's wrong is you
Francesca never asked for more
Because she lives for me.

That girl has blonde hair, too, but
that's not Francesca.
She was wearing a red dress, too, I know,
but that's not Francesca.
She was hugging a man, then
no, that can't be her.

Replay refrain.

Lời Việt

Non è Francesca | Lucio Battisti

Anh đã sai rồi, người mà anh đã thấy khi ấy,
Người đó không phải là Francesca
Cô ấy luôn đợi tôi ở nhà
Người đó không phải là Francesca.
Cô ta đã đi cùng một người đàn ông, thế thì
Không, không thể là Francesca được.

Điệp khúc

Francesca không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì
Anh sai rồi, người đang mắc sai lầm ở đây chính là anh đó
Francesca không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì
Bởi vì…cô ấy sống vì tôi.

Cô gái mà anh thấy cũng có mái tóc vàng, nhưng
Đó không phải Francesca đâu
Cô ta cũng mặc váy đỏ, tôi biết mà,
Nhưng không phải là Francesca
Cô ta đã ôm một người đàn ông khác, vậy thì…
Không, không thể là Francesca!

Lặp lại điệp khúc

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.