HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Release Me | Agnes Carlsson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Release Me | Agnes Carlsson

Release me
Agnes Carlsson

Release me
Release my body
I know it's wrong
So why am I with you now
I say release me
'Cause I'm not able to
Convince myself
That I'm better off without you

Yeah, it's perfectly clear
That it's not what you need
I tell you that I don't care
But I don't want to
Anything that you say
I hear myself agree
And I don't recognize
What I've turned into

I don't know why I want you so
'Cause I don't need the heart break
I don't know what love addictive hold
You have on me I can't shake
No, I'm not in control
So let me go

Release me
Release my body
I know it's wrong
So why do I keep coming back
I say release me
'Cause I'm not able to
Convince myself
That I'm better off without you

I could sleep by myself
you would burn me alive
Find me somebody else
But I don't want to
Try to leave out the love
That goes against the grain
But I can rationalize it
If I have to

I don't know why I want you so
'Cause I don't need the heart break
I don't know what love addictive hold
You have on me I can't shake
No, I'm not in control
So let me go

Release me
Release my body
I know it's wrong
So why do I keep coming back
I say release me
'Cause I'm not able to
Convince myself
That I'm better off without you

Im not in control, so let me go
Release me
Release my body
I know it's wrong
So why do I keep coming back
I say release me
'Cause I'm not able to
Convince myself
That I'm better off without you

Release me
Release my body
I know it's wrong
So why do I keep coming back
I say release me
'Cause I'm not able to
Convince myself
That I'm better off without you

Lời Việt

Release Me | Agnes Carlsson

Rời xa em
Agnes Carlsson

Rời xa con người em
Em biết đó là sai trái
Vì vậy tại sao em không ở bên anh bây giờ
Em nói rời xa em
Nguyên nhân là do em không thể tin vào chính bản thân mình
Rằng em tốt hơn khi không có anh

Yeah, điều đó hoàn toàn trong sáng
Điều đó không có nghĩa là anh cần gì
Em nói anh rằng em không cần chăm sóc
Nhưng em không muốn bất cứ cái gì anh nói
Em bằng lòng với chính mình
Và em không nhận thấy
Em trở thành cái gì

Em không biết tại sao em muốn anh đến thế
Nguyên nhân là em không cần trái tim tan nát
Em không biết tình yêu gì chứa đựng chất gây nghiện
Anh hiểu em em không thể lay động
Không, em không thể kiểm soát được
Vì vậy hãy để cho em đi

Rời xa em
Rời xa con người em
Em biết đó là sai lầm
Vì vậy tại sao em cứ phải quay lại
Em nói rời xa em
Nguyên nhân em không thể tin vào chính bản thân mình
Rằng em tốt hơn khi không có anh

Em cần phải ngủ một mình
Anh sẽ thiêu sống em
Tìm em một người khác
Nhưng em không muốn
Cố gắng xóa đi tình yêu
Cái đó là trái ý muốn
Nhưng em có thể làm cho nó phù hợp với em
Nếu em cần phải làm
Em không biết tại sao em lại muốn em như vậy
Nguyên nhân em không cần trái tim đổ vỡ
Em không biết tình yêu gì nắm giữ chất gây nghiện
Anh hiểu em em không thể lay động
Không, em không thể kiểm soát được mình
Vì vậy hãy để cho em đi

Rời xa em
Rời xa con người em
Em biết đó là sai lầm
Vì vậy tại sao em cứ quay lại
Em nói rời xa em
Nguyên nhân em không thể
Tin vào chính mình
Rằng em tốt hơn khi không có anh

Em không thể điều khiển, vì vậy hãy để em đi
Rời xa em
Rời xa con người em
Em biết đó là sai lầm
Vì vậy tại sao em cứ quay lại
Em nói rời xa em
Nguyên nhân em không thể
Tin vào chính mình
Rằng em tốt hơn khi không có anh

Rời xa em
Rời xa con người em
Em biết đó là sai lầm
Vì vậy tại sao em cứ quay lại
Em nói rời xa em
Nguyên nhân em không thể
Tin vào chính mình
Rằng em tốt hơn khi không có anh

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.