HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài S.E.X | Nickelback tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

S.E.X | Nickelback

No is a dirty word
Never gonna say it first
'No' is just the thought
That never crosses my mind

Maybe in the parking lot
Better bring your friend along
Better off together than just one at a time

S is for the simple need
E is for the ecstasy
X is just to mark the spot
Cause thats the one you really want

Yes sex is always the answer
Its never a question
Cause the answer's yes
Oh the answer's yes
Not just a suggestion
If you ask the question
Then it's always yes

I'm lovin' what you wanna wear
Wonder what's up under there
Wonder if I'll ever have it under y tongue

I'd love to try to set you free
All of you all over me
I'd love to hear the sound you make the second you're done

S is for the simple need
E is for the ecstasy
X is just to mark the spot
Cause thats the one you really want

Yes sex is always the answer
Its never a question
Cause the answer's yes
Oh the answer's yes
Not just a suggestion
If you ask the question
Then it's always yes

S is for the simple need
E is for the ecstasy
X is just to mark the spot
Cause thats the one you really want

Yes sex is always the answer
Its never a question
Cause the answer's yes
Oh the answer's yes
Not just a suggestion
If you ask the question
Then it's always yes

Lời Việt

S.E.X | Nickelback

"Không" là một câu nói đáng kinh tởm
Anh không bao giờ nói từ này ra trước đâu
"Không" chỉ là một suy nghĩ
Mà nó không bao giờ thoáng qua trong tâm trí anh đâu

Có lẽ nơi bến đỗ may rủi
Tốt hơn hết là mang một người bạn của cưng theo cùng
Vi vu cùng nhau thì tốt hơn là chỉ có một người ngay lúc này

S chỉ là một thứ nhu cầu thô mộc
E thì là một sự mê ly
X thì chỉ tô điểm thêm vết nhơ
Vì đó là thứ mà cưng thực sự muốn

Vâng, "làm tình" vẫn luôn là câu trả lời
Nó không bao giờ là một câu hỏi
Vì câu trả lời là "vâng"
Không phải là một lời đề nghị
Nếu em hỏi câu này
Rồi sau đó luôn trả lời là "vâng" thôi

Anh sẽ yêu cái đồ em muốn mặc
Tự hỏi cái gì ở dưới đó thế
Tự hỏi liệu anh sẽ có thể liếm láp nó một tý không nào

Anh muốn cố làm em thấy thoải mái
Tất cả đều dành cho em
Anh muốn nghe âm thanh mà em vang lên mỗi phút giây em thấy lâng lâng

S chỉ là một thứ nhu cầu thô mộc
E thì là một sự mê ly
X thì chỉ tô điểm thêm vết nhơ
Vì đó là thứ mà cưng thực sự muốn

Vâng, "làm tình" vẫn luôn là câu trả lời
Nó không bao giờ là một câu hỏi
Vì câu trả lời là "vâng"
Không phải là một lời đề nghị
Nếu em hỏi câu này
Rồi sau đó luôn trả lời là "vâng" thôi

S chỉ là một thứ nhu cầu thô mộc
E thì là một sự mê ly
X thì chỉ tô điểm thêm vết nhơ
Vì đó là thứ mà cưng thực sự muốn

Vâng, "làm tình" vẫn luôn là câu trả lời
Nó không bao giờ là một câu hỏi
Vì câu trả lời là "vâng"
Không phải là một lời đề nghị
Nếu em hỏi câu này
Rồi sau đó luôn trả lời là "vâng" thôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.