HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Don't Know Where To Start | Eddie Rabbitt tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Don't Know Where To Start | Eddie Rabbitt

I stopped by to look around
For things I left behind
With the years we spent together
There's no telling what I'll find
Not the keys or the records
It's the love I'm looking for
'Cause the last time that I had it
I was walking out your door


And I came by to get some things
I used to call my own
I didn't think that I'd need them
When I started out alone
It's not the books or the records
But my heart I'm looking for
'Cause the last time that I felt it
I was walking out your door

But I don't know where to start
Looking for the lonely heart
Oh I could tear this place apart if you won't mind it
On a shelf behind a book
In the closet on a hook
If you'd only help me look
I know I'll find it

I stopped in to tell you
That there isn't any doubt
That the things I left here with you
Are the things I can't live without
You can keep all that I've ever owned
It's the love I'm looking for
'Cause the the last time I felt it
I was walking out your door

But I don't know where to start
Looking for the lonely heart
Oh I could tear this place apart if you won't mind it
Is it on a shelf behind a book
In a closet on a hook
If you'd only help me look,
I know we'll find it

Lời Việt

I Don't Know Where To Start | Eddie Rabbitt

Anh dừng chân để nhìn quanh
Những điều mà anh để lại phía sau
Cùng với những năm tháng ta bên nhau..
Chẳng nói lên được những gì anh tìm được
Không phải những chiếc chìa khóa hay những cuốn băng
Đó là tình yêu anh đang tìm kiếm
Bởi vì lần cuối anh còn có được nó
Là khi anh bước ra cánh cửa của em

Và anh đến để có được những điều
Anh từng gọi là của mình
Anh không nghĩ rằng anh cần chúng
Khi anh đơn độc một mình
Đó chẳng phải là những quyển sách hay cuốn băng
Mà là trái tim anh đang kiếm tìm
Bởi vì lần cuối anh cảm nhận được nó
Là khi anh bước ra cánh cửa của em

Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu
Kiếm tìm một trái tim đơn côi
Ôi anh có thể xé tan nơi này nếu em không bận tâm
Trong một cái vỏ bên dưới một cuốn sách
Trong phòng nhỏ trên móc treo
Giá như em giúp anh
Anh biết anh sẽ tìm ra

Anh dừng lại để nói với em
Rằng chẳng có chút hoài nghi nào đâu
Rằng những gì anh để lại bên em
Là những thứ mà anh không thể sống thiếu được
Em có thể giữ lại tất cả những gì anh có
Đó chính là tình yêu anh đang kiếm tìm
Bởi vì lần cuối cùng anh cảm nhận được nó
Là khi anh bước ra cánh cửa của em

Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu
Kiếm tìm một trái tim đơn côi
Ôi anh có thể xé tan nơi này nếu em không bận tâm
Trong một cái vỏ bên dưới một cuốn sách
Trong phòng nhỏ trên móc treo
Giá như em giúp anh
Anh biết chúng ta rồi sẽ tìm ra

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.