HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Don't Wanna Be The One | Bee Gees tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Don't Wanna Be The One | Bee Gees

It's too late to turn back now
There ain't no space back there
And how did I begin to lose my self control
How did I begin to lose my self control

There ain't a thing that you could give me
With the love forever with me
That's the only thing that satisfies my soul
That's the only thing that satisfies my soul

I don't wanna be the one
Remember it was only fun
Two strangers touching in the sun, it had to end
I don't wanna be the guy to tell you things that make you cry
You know as well as I know , you're my only friend

There ain't a thing that you could give me
With the love forever with me
That's the only thing that satisfies my soul
That's the only thing that satisfies my soul

I don't wanna be the one
Remember it was only fun
Two strangers touching in the sun, it had to end
I don't wanna be the guy to tell you things that make you cry
You know as well as I know ,you're my only friend

I don't wanna be the guy to tell you things that make you cry
You know as well as I know you're my only friend
You know as well as I know you're my only friend
You're my only friend
My only friend
My only friend

Lời Việt

I Don't Wanna Be The One | Bee Gees

Lúc này, đã quá trễ đề mà quay lại
Chẳng còn lối quay lại nào nữa
Anh đã đánh mất kiểm soát thế nào
Tôi đã bắt đầu đánh mất kiểm soát thế nào

Chẳng còn điều gì mà em có thể cho anh
Với một tình yêu trường cửu bên anh đây
Đó là điều duy nhất anh thuyết phục linh hồn mình
Đó là điều duy nhất anh tự làm hài lòng linh hồn mình

Anh không muốn là người duy nhất
Nhớ khi xưa lúc chỉ có những niềm vui
Hai kẻ xa lạ chạm đến mặt trời, phải kết thúc thôi
Anh không muốn là kẻ nói với em điều khiến em phải nhỏ lệ
Em cũng biết rõ như anh, em chính là người bạn duy nhất của anh

Chẳng còn điều gì mà em có thể trao
Với một tình yêu vĩnh hằng bên anh
Đó là điều duy nhất anh thuyết phục linh hồn mình
Đó là điều duy nhất anh tự làm hài lòng linh hồn mình

Anh không muốn là người duy nhất
Nhớ khi xưa lúc chỉ có những niềm vui
Hai kẻ xa lạ chạm đến mặt trời, phải kết thúc thôi
Anh không muốn là kẻ nói với em điều khiến em phải rơi lệ
Em cũng biết rõ như anh, em chính là người bạn duy nhất của anh

Anh không muốn là kẻ nói với em điều khiến em phải khóc đâu
Em cũng biết rõ như anh, em chính là người bạn duy nhất của anh
Người bạn duy nhất của tôi
Hỡi người bạn duy nhất của tôi ơi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.