Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Me And God | Josh Turner | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Me And God | Josh Turner tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Me And God | Josh Turner

There ain't nothing that can't be done
By me and God
Ain't nobody come in between me and God
One day we'll live together
Where the angels trod
Me and God

Early in the morning talking it over
Me and God
Late at night talking it over
Me and God
You could say where like two peas in a pod
Me and God

He's my Father
He's my friend
The beginning
And the end
He rules the world
With a staff and rod
We're a team
Me and God

I am weak and he is strong
Me and God
He forgives me when I'm wrong
Me and God
He's the one I lean on
When life gets hard
Me and God

He's my Father
He's my friend
The beginning
And the end
He rules the world
With a staff and rod
We're a team
Me and God

He rules the world
With a staff and rod
We're a team
Me and God

We're a team
Me and God

Lời Việt

Me And God | Josh Turner

Không có gì ta không thể làm
Bởi tôi và Đức Chúa
Không có ai xen giữa tôi và đức Chúa
Một ngày nào đó chúng tôi sẽ sống với nhau
Nơi những thiên thần đặt chân tới
Tôi và đức chúa

Vào sáng sớm, ta cùng bàn luận
Tôi và Đức chúa
Vào tối muộn, ta lại đàm đạo
Tôi và Đức chúa
Bạn có thể nói nơi đâu giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ
Tôi và Đức chúa

Ông ấy là cha của tôi
Ông ấy là bạn của tôi
Sự bắt đầu
Và sự kết thúc
Ông cai trị thế giới
Với một cây gậy và một cái roi
Chúng tôi là một đội
Tôi và đức chúa

Tôi yếu ớt và ông mạnh mẽ
Tôi và đức chúa
Ông tha thứ cho tôi khi tôi làm sai
Tôi và đức chúa
Ông là người mà tôi dựa vào
Khi cuộc sống trở nên khó khăn
Tôi và đức chúa

Sự bắt đầu
Và sự kết thúc
Ông cai trị thế giới
Với một chiếc gậy và một cái roi
Chúng tôi là một đội
Tôi và đức chúa

Ông cai trị thế giới
Với một chiếc gậy và một cái roi
Chúng tôi là một đôi
Tôi và đức chúa

Chúng tôi là một đội
Tôi và đức chúa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.