HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If You Only Knew | Shinedown tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If You Only Knew | Shinedown

If you only knew,
I'm hanging by a thread,
The web I spin for you.

If you only knew,
I'd sacrifice my beating heart
Before I'd lose you.

I still hold onto the letters you returned.
I swear I've lived and learned.

It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,
If you only knew

If you only knew
How many times I counted all the words that went wrong
If you only knew
How I refuse to let you go even when you're gone

I don't regret any days I spent,
Nights we shared,
Or letters that I sent.

It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,
If you only knew.
If you only knew.

I still hold onto the letters you returned
You help me live and learn

It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,
Believe in is you,
I still believe in you.
Oh oh whoa oh
If you only knew

Lời Việt

If You Only Knew | Shinedown

Giá như em biết rằng
Tôi bị treo lên bằng một sợi chỉ
Của tấm vải mà tôi đã dệt cho em.

Giá như em biết
Tôi sẽ hi sinh từng nhịp đập trái tim
Trước khi tôi đánh mất em.

Tôi vẫn còn lưu giữ những lá thư em trả lại
Tôi thề rằng tôi đã sống và đã học hỏi nhiều điều.

Đó là 4:03 và tôi chẳng thể chợp mắt
Không có em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu tôi chìm vào đêm nay, hãy mang tôi lại với cuộc đời
Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi
Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em
Nếu em chỉ biết rằng...

Giá như em biết rằng
Có bao nhiêu lúc tôi đếm những lời sai trái
Giá như em biết rằng
Tôi vẫn không để em đi dù cho em đã đi xa rồi.

Tôi không hối tiếc bất kì ngày nào tôi đã trải qua
Những đêm chúng ta cùng sẻ chia
Hay những lá thư mà tôi đã gửi đi.

Giờ là 4:03 và tôi chẳng thể nào chợp mắt
Không em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu tôi chìm vào đêm nay,hãy mang tôi lại với cuộc đời
Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi
Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em
Giá mà em biết.

Tôi vẫn còn giữ những lá thư em trả lại
Em giúp tôi tồn tại và học hỏi nhều điều

Giờ là 4:03 và tôi chẳng thể nào chợp mắt
Không em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu đêm nay tôi chìm xuống, hãy mang tôi lại với cuộc đời
Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi
Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em.
Ôi giá mà em biết....

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.