HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Happier | A Fine Frenzy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Happier | A Fine Frenzy

Quick kid quick, so harsh and cynical
Touches stricken, cold and clinical
What a transformation to behold
But I don't like this new, I want the old

It's not the words that make it final
You've said such things before to rival them
But it's how you say 'em now that's changed
Cold but sympathetic all the same

Lie to convince me that I'll be better off
Oh, you go on and I'll be happier, I'll be happier
You go on, yeah, you go on
You'll be gone and I'll be happier

Shoot me with your rubber bullets
Your finger's on the trigger, pull it
I know you want this suffering to end
So it is forgivable my friend

It's all to convince me that I'll be better off
So you go on and I'll be happier,
You go on and I'll be happier
You go on, yeah, you go on
You'll be gone and I'll be happier

Bo-bo-ba-do-bo
Bo-bo-ba-do-bo-da-da-da

Say what you mean, what you mean
Cause you'll be happier without me, without me, without me, oh

You won't convince me, that I'll be better off
So you go on and I'll be happier, I'll be happier
You go on, you go
You'll be gone, and I'll be gone
You go on and I'll be happier, you go on and I'll be happier
You go on, you go on, you go on and I'll go on and I'll be happier
You on and I'll be happier, you go on and I'll be happier

Lời Việt

Happier | A Fine Frenzy

Nhanh lên nào bé, quá tàn nhẫn và hay giễu cợt
Chạm vào đến thật sâu, lạnh lùng và lãnh đạm
Ôi sự biến đổi nhìn thấy
Nhưng anh không thích sự mới mẻ này, anh muốn em như trước kia

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn đến cuối cùng
Em đã nói nhiều điều trước khi so bì với họ
Nhưng cách em nói giờ đây đã thay đổi rồi
Lạnh lẽo nhưng cảm thông đều như nhau

Nói dối để thuyết phục anh rằng xa cách sẽ tốt hơn
Oh, em sẽ tiếp tục bước và anh sẽ vui hơn, anh sẽ vui hơn
Em bước tiếp vâng em bước tiếp
Em sẽ ra đi và anh sẽ vui hơn

Hãy bắn anh bằng những viên đạn cao su của em
Ngón tay em trên cò súng, cướp cò
Anh biết em muốn sự đau khổ này để kết thúc tất cả
Vậy tha thứ thôi bạn của tôi

Tất cả điều đó thuyết phục anh rằng xa cách sẽ tốt hơn
Nên em sẽ tiếp tục bước và anh sẽ vui hơn, anh sẽ vui hơn
Em bước tiếp vâng em bước tiếp
Em sẽ ra đi và anh sẽ vui hơn

Bo-bo-ba-do-bo
Bo-bo-ba-do-bo-da-da-da

Hãy nói những gì em muốn nói, những gì em muốn nói
Bởi vì em sẽ vui hơn khi không có anh, không có anh, không có anh oh

Em sẽ không thuyết phục anh rằng xa cách sẽ tốt hơn
Nên em sẽ tiếp tục bước và anh sẽ vui hơn, anh sẽ vui hơn
Em bước tiếp, bước tiếp
Em sẽ ra đi, và anh sẽ ra đi
Em sẽ tiếp tục bước và anh sẽ vui hơn, em sẽ tiếp tục bước anh sẽ vui hơn
Em sẽ tiếp tục bước, bước tiếp, bước tiếp và anh sẽ bước tiếp và anh sẽ vui hơn
Em sẽ tiếp tục bước và anh sẽ vui hơn, em sẽ tiếp tục bước anh sẽ vui hơn
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.