HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Spicks And Specks | Bee Gees tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Spicks And Specks | Bee Gees

Where is the sun
That shone on my head
The sun in my life
It is dead
it is dead

Where is the light
That would play
In my streets
And where are the friends
I could meet
I could meet

Where are the girls
I left far behind
The spicks and the specks
Of the girls on my mind

Where is the sun
That shone on my head
The sun in my life
It is dead
it is dead

Where are the girls
I left far behind
The spicks and the specks
Of the girls on my mind

Where is the girl
I loved all along
The girl that I loved
she's gone
she's gone

All of my life
I call yesterday
The spicks and the specks
of my life 've gone away

All of my life
I call yesterday
The spicks and the specks
of my life 've gone away

Everybody,
Spicks and specks,
Spicks and specks...

Lời Việt

Spicks And Specks | Bee Gees

Đâu rồi mặt trời
Từng chiếu sáng trên đầu tôi
Mặt trời trong đời tôi
Nó chết rồi
Nó chết rồi

Đâu rồi ánh đèn
Từng sáng lung linh
Trong khu phố của tôi
Và đâu rồi những người bạn
Tôi từng có thể gặp
Tôi từng có thể gặp

Đâu rồi những cô gái
Tôi đã bỏ lại xa đằng sau
Dấu vết bụi trần
Của những cô gái trong tâm trí tôi

Đâu rồi mặt trời
Từng chiếu sáng trên đầu tôi
Mặt trời trong đời tôi
Nó chết rồi
Nó chết rồi

Đâu rồi những cô gái
Tôi đã bỏ lại xa đằng sau
Dấu vết bụi trần
Của những cô gái trong tâm trí tôi

Đâu rồi cô gái
Tôi từng yêu suốt buổi đầu
Cô gái mà tôi đã yêu
Cô ấy đi rồi
Cô ấy đi rồi

Suốt đời mình
Tôi gọi ngày hôm qua
Dấu vết bụi trần
Của đời tôi đã xa rời

Suốt đời mình
Tôi gọi ngày hôm qua
Dấu vết bụi trần
Của đời tôi đã xa rời

Mọi người
Dấu vết bụi trần
Dấu vết bụi trần...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.