HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bury Me Down By The River | Bee Gees tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bury Me Down By The River | Bee Gees

I wasn't born in the morning, no,
I must have been born in the night.
I’ve done my wrong and I'll carry my load.
And all I own is my life.

I wasn't born to be lucky, lord,
'cause luck had no future with me.
I've done my wrong and I'll sing, sing, sing my song
and stand beneath the hanging tree.

Bury me down by a river.
Let all the town’s people see
their enemy's dead. Let me lay, lay my head,
just put me down and set me free.

I wasn't born as a rich man, no.
A rich man I never, I never could be.
I've done my wrong and I'll sing, sing, sing my song
and stand beneath the hanging tree.

Bury me down by a river, lord, no.
Let all the town’s people see, see
their enemy's dead. Let me lay, lay, lay my head,
just put me down and set me free.

(I want to hear everybody sing)
Bury me down by the river (bury me down by the river, oh lord).
Let all the towns, let all the towns people see
their enemy's dead. Let me lay, let me lay, let me lay my head along,
just put me down and set me free (set me free).

Lời Việt

Bury Me Down By The River | Bee Gees

Tôi không sinh ra vào buổi sáng, không
Chắc hẳn tôi phải sinh ra lúc đêm rồi
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ gánh chịu gánh nặng này
Và tất cả tôi có chỉ là cuộc đời thôi

Tôi không được sinh ra để may mắn, Chúa ơi
Vì may mắn với tôi chẳng có tương lai gì cả
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ hát, hát, hát ca khúc của tôi
Và đứng bên dưới những tán cây treo cao kia

Hãy chôn tôi cạnh dòng sông nhé
Hãy để mọi người trong phố được nhìn thấy
Kẻ thù của họ đã chết đi. Hãy đặt tôi nằm xuống, đặt đầu tôi xuống
Chỉ cần đặt tôi xuống và để tôi được tự do

Tôi không được sinh ra như một gã giàu có, không
Một người giàu có, tôi chẳng bao giờ có thể như thế được
Tôi đã sai lầm và tôi sẽ hát, hát, hát ca khúc của tôi
Và đứng bên dưới tán cây treo cao kia

Hãy chôn tôi bên dòng sông, Chúa ơi, không
Hãy để mọi người trong phố được nhìn thấy
Kẻ thù của họ đã chết. Hãy đặt tôi nằm xuống, rồi đặt đầu tôi xuống
Chỉ cần đặt tôi xuống và để tôi được tự do

Hãy chôn tôi bên dòng sông (chôn tôi bên dòng sông)
Hãy để mọi thị trấn, hãy để mọi người trong trấn được nhìn thấy
Kẻ thù của họ đã chết. Hãy đặt tôi xuống, để tôi được nằm xuống, hãy để tôi đặt đầu mình xuống
Chỉ cần đặt tôi xuống và để tôi được tự do

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.