HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Recent Illusion | Marit Larsen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Recent Illusion | Marit Larsen

How hard can it be
To have and to keep
What everyone has
I walk in the streets
The beautiful meet
They're starting to laugh

I know too much
I've seen too much
I crave to much
I'm out of touch

My recent illusion
Blurred out my conclusion
There's no one for me
I can't do it right
I can't sleep at night
He's all that I see

I want to much
I seek too much
I try too much
I'm out of touch
I feel to much
Demand too much
I lose too much
I've lost my touch

I aim high, you aim low
Oh, ain't that just the way it goes
I see sparks, you see none
Had I only quit while it was fun

Lời Việt

Recent Illusion | Marit Larsen

Thật khó khăn làm sao
Để có được và giữ lấy
Những gì mọi người có
Tôi bước đi trên đường
Cuộc gặp gỡ tốt đẹp
Họ đang bắt đầu cười

Tôi biết quá nhiều
Tôi đã nhìn thấy quá nhiều
Tôi thèm muốn quá nhiều
Tôi đang mất xúc giác

Ảo tưởng của tôi gần đây
Làm che mờ đi quyết định của tôi
Không có một ai với tôi
Tôi không thể làm điều đó ngay được
Tôi không thể ngủ vào ban đêm
Anh ta là tất cả những gì tôi thấy

Tôi muốn nhiều hơn
Tôi tìm kiếm quá nhiều
Tôi cố gắng quá nhiều
Tôi đang mất xúc giác
Tôi cảm thấy quá nhiều
Đòi hỏi quá nhiều
Tôi đánh mất quá nhiều thứ
Tôi đã mất cảm giác

Tôi cao lớn, anh thấp kém
Oh, mọi chuyện không xảy ra như thế
Tôi thấy tia lửa, anh không thấy gì
Tôi chỉ từ bỏ khi cuộc vui vẫn còn

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.