HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I'm So Curious | Britney Spears tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I'm So Curious | Britney Spears

So curious (2x)

Verse 1:
I'm so curious
About our love
I don't understand
Why you don't take my hand
And tell me you care ( you care)
I see all the signs
But if you wanna be mine
Don't leave me up in the air

Oh baby
You better let your love show
Here's what I'm telling you
Let me know- Let me go

Chorus:
I'm so curious
Do you love me?
Do you wonder the way that I do? (I do)
I'm so curious
What do you think of me
Boy am I just a game
Or do you feel the same as I do?
End chorus

So curious (2x)

I'm so curious
About our love
If it's make believe
Why don't you set my heart free
And tell me goodbye? (goodbye)
But if it's for real
Tell me you feel for me
Way deep down inside

Oh baby
Is this goodbye or hello?
Here's what I'm telling you
Let me know- Let me go

Chorus:
I'm so curious
Do you love me?
Do you wonder the way that I do? (I do)
I'm so curious
What do you think of me
Boy am I just a game
Or do you feel the same as I do?
End chorus

So curious
Yeah, yeah

Bridge:
All day and night I just dream of you (of you)
I think about all the things that we could do
I'm dying for and I'm feeling for the day
When you could open up and say
You feel the same- You feel like I do
Yeah

Chorus:
I'm so curious
Do you love me?
Do you wonder the way that I do? (I do)
I'm so curious (So curious)
What do you think of me
Boy am I just a game
Or do you feel the same as I do? (Feel the same)

I'm so curious
Do you love me? (oh)
Do you wonder the way that I do? (I do)
I'm so curious
What do you think of me
Boy am I just a game
Or do you feel the same as I do?

Do you love me?
Do you wonder the way that I do? (I do)
I'm so curious
What do you think of me
Boy am I just a game
Or do you feel the same as I do?

Lời Việt

I'm So Curious | Britney Spears

Muốn biết(x2)

V1: Em thật muốn hiểu rõ
Về tình yêu hai ta
Không hiểu tại sao
Anh lại không nắm tay
VÀ nói thích em(anh thích)
Em thấy thạt nhiều dấu hiệu
Nhưng nếu muốn là của em
Anh đừng bỏ em lại nhé

Anh yêu
Tốt hơn anh nên bày tỏ tình yêu của mình
Giốn như em đang nói với anh
Cho em thấy hoặc để em đi

ĐIệp khúc:
Em thật muốn biết
Anh có yêu em không?
Liệu anh có ngạc nhiên về cách em bày tỏ?
Em thật muốn biết
Anh nghĩ gì về em
Với anh em chỉ trò chơi
Hay anh cũng đồng cảm với em

Em thật muốn biết(x2)

Em thật muốn biết
Về tình yêu hai ta
Nếu anh không tin tưởng
SAo không để con tim em tự do
Và nói lời tạm biệt?
Còn điều ấy nếu có thể thành hiện thực
Hãy nói cảm nhận dành cho em
Đến tự đáy lòng anh

Anh yêu
Đây phải là lời kết thúc hay lời khởi đầu?
Điều em đang nói là đây
Anh hãy để em đi hoặc chỉ cho em thấy

ĐIệp khúc:
Em thật muốn biết
Anh có yêu em không?
Liệu anh có ngạc nhiên về cách em bày tỏ?
Em thật muốn biết
Anh nghĩ gì về em
Với anh em chỉ trò chơi
Hay anh cũng đồng cảm với em

Em thật muốn biết(x2)


Em mơ về anh cả ngày cả đêm
Nghĩ về những điều haita có thể em
Em đang mòn mỏi và cảm nhận về ngày
Khi anh rộng mở và nói
Anh đồng cảm với em

ĐIệp khúc:
Em thật muốn biết
Anh có yêu em không?
Liệu anh có ngạc nhiên về cách em bày tỏ?
Em thật muốn biết
Anh nghĩ gì về em
Với anh em chỉ trò chơi
Hay anh cũng đồng cảm với em

ĐIệp khúc:
Em thật muốn biết
Anh có yêu em không?
Liệu anh có ngạc nhiên về cách em bày tỏ?
Em thật muốn biết
Anh nghĩ gì về em
Với anh em chỉ trò chơi
Hay anh cũng đồng cảm với em

ĐIệp khúc:
Em thật muốn biết
Anh có yêu em không?
Liệu anh có ngạc nhiên về cách em bày tỏ?
Em thật muốn biết
Anh nghĩ gì về em
Với anh em chỉ trò chơi
Hay anh cũng đồng cảm với em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.