HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Her Name Is Alice | Shinedown tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Her Name Is Alice | Shinedown

(If I had a world of my own everything will be nonsense)
(Nothing will be what it is because everything will be what it isn't)

I invite you to a world where there is no such thing as time
And every creature lens themselves to change your state of mind
And the girl that chase the rabbit drank the wine and took the pill
Has locked herself in limbo to see how it truly feels
To stand outside your virtue
No one can ever hurt you, or so they say

Her name is Alice (Alice)
She is crawling to the window
And shapes of shadows
Alice (Alice)
And even though she is dreaming, she knows

Sometimes the curiosity can't kill the soul but leave the pain
And every ounce of innocence is left inside her brain
And through the looking glass we see she is painfully returned
But now off with her head I fear is everyone's concern
You see there is no real ending
It's only the beginning
Come out and play

Her name is Alice (Alice)
She is crawling to the window
And shapes of shadows
Alice (Alice)
And even though she is dreaming
She is a locked for meaning for you
This kingdom good riddance good freedom and innocence
Has brought this world all clean down

Her name is Alice (Alice)
She is crawling to the window
And shapes of shadows
Alice (Alice)
And even though she is dreaming
She is a locked for meaning

She is a locked for meaning for you

(In contrary was what it is it wouldn't be)
(And what it wouldn't be it would)
(You see)

Lời Việt

Her Name Is Alice | Shinedown

(Nếu tôi có thế giới của riêng mình, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa
Chẳng còn điều gì đúng với bản chất thực của nó, bởi tất cả mọi thứ đều biến đổi)

Mời bạn tới một thế giới, nơi không hề tồn tại những thứ như thời gian
Và mỗi tạo vật sẽ tự soi tỏ chính chúng, để thay đổi suy nghĩ của bạn
Một cô bé đuổi theo chú thỏ, uống rượu vang và nuốt viên thuốc đó
Đã tự giam mình trong ngục tù để được tự mình cảm nhận
Khi đứng bên ngoài đức hạnh của bạn
Không ai có thể làm tổn thương bạn đâu, hay họ nói rằng

Cô bé tên Alice (Alice)
Cô bò đến bên cửa sổ
Và tạo nên chiếc bóng
Alice (Alice)
Và dù trong mơ, cô vẫn biết

Đôi lúc sự tò mò không thể giết chết tâm hồn nhưng sẽ để lại nỗi đau
Và một chút thơ ngây vẫn còn đó trong tâm hồn cô bé
Qua lớp kính kia, ta thấy cô bé trở lại trong đau đớn
Nhưng tôi sợ đó là mối bận tâm của bao người
Bạn thấy đấy, chẳng có kết thúc thực sự nào hết
Đó chỉ là màn mở đầu
Đến đây nào và cùng đùa vui!

Cô bé tên Alice (Alice)
Cô bò đến bên cửa sổ
Và tạo nên chiếc bóng
Alice (Alice)
Và dù trong mơ,
Cô vẫn là một bí ẩn cho ý nghĩa đời bạn
Vương quốc này... được giải thoát... được tự do...
Và sự thơ ngây sẽ gột rửa thế giới này

Cô bé tên Alice (Alice)
Cô bò đến bên cửa sổ
Và tạo nên chiếc bóng
Alice (Alice)
Và dù trong mơ,
Cô vẫn là một bí ẩn cho ý nghĩa đời bạn

Cô vẫn là một bí ẩn cho ý nghĩa đời bạn

Ngược lại, những điều có thật sẽ không xảy ra
Và những điều không tưởng lại hiện hữu
Rồi bạn sẽ thấy...

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
When It Rains | ParamoreXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.