HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Super Trouper | ABBA tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Super Trouper | ABBA

Super Trouper beams are gonna blind me
But I won't feel blue
Like I always do
'Cause somewhere in the crowd there's you

I was sick and tired of everything
When I called you last night from Glasgow
All I do is eat and sleep and sing
Wishing every show was the last show
(Wishing every show was the last show)
So imagine I was glad to hear you're coming
(Glad to hear you're coming)
Suddenly I feel all right
(And suddenly it's gonna be)
And it's gonna be so different
When I'm on the stage tonight

Tonight the
Super Trouper lights are gonna find me
Shining like the sun
(Su-p-per Trou-p-per)
Smiling, having fun
(Sup-per Troup-per)Feeling like a number one
Tonight the
Super Trouper beams are gonna blind me
But I won't feel blue
(Su-p-per Trou-p-per)
Like I always do
(Su-p-per Trou-p-per)
'Cause somewhere in the crowd there's you

Facing twenty thousand of your friends
How can anyone be so lonely
Part of a success that never ends
Still I'm thinking about you only
(Still I'm thinking about you only)
There are moments when I think I'm going crazy
(Think I'm going crazy)
But it's gonna be alright
(You'll soon be changing everything)
Everything will be so different
When I'm on the stage tonight

Tonight the
Super Trouper lights are gonna find me
Shining like the sun
(Su-p-per Trou-p-per)
Smiling, having fun
(Su-p-per Trou-p-per)
Feeling like a number one
Tonight the
Super Trouper beams are gonna blind me
But I won't feel blue
(Su-p-per Trou-p-per)Like I always do
(Su-p-per Trou-p-per)
'Cause somewhere in the crowd there's you

So I'll be there when you arrive
The sight of you will prove to me I'm still alive
And when you take me in your arms
And hold me tight
I know it's gonna mean so much tonight

Tonight the
Super Trouper lights are gonna find me
Shining like the sun
(Su-p-per Trou-p-per)
Smiling, having fun
(Su-p-per Trou-p-per)
Feeling like a number one
Tonight the
Super Trouper beams are gonna blind me
But I won't feel blue
(Su-p-per Trou-p-per)
Like I always do
(Su-p-per Trou-p-per)
'Cause somewhere in the crowd there's you
Sup-per Troup-per lights are gonna find me
Shining like the sun
(Su-p-per Trou-p-per)
Smiling, having fun
(Su-p-per Trou-p-per)
Feeling like a number one

Lời Việt

Super Trouper | ABBA

Ánh đèn sân khấu sáng rực khiến tôi loá mắt
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn
Như tôi luôn làm
Vì đâu đó trong đám đông có bạn

Tôi bị bệnh và mệt mỏi về mọi thứ
Khi tôi gọi cho bạn vào tối hôm qua từ Glasgow
Tất cả những gì tôi làm là ăn, ngủ và hát
Ước gì mọi chuyến lưu diễn đều là lần cuối cùng
(Ước gì mọi chuyến lưu diễn đều là lần cuối cùng)
Tưởng tượng tôi đã rất vui khi nghe tin bạn đến
(Rất vui khi nghe tin bạn đến)
Bất ngờ tôi bỗng thấy thật ổn
(Bất ngờ điều đó xảy ra)
Và nó trở nên thật khác lạ
Khi tôi ở trên sân khấu đêm nay

Đêm nay
Ánh đèn sân khấu sẽ tìm thấy tôi
Toả sáng như ánh mặt trời
(Sân khấu lớn)
Cười đùa, vui vẻ
(Sân khấu lớn) Cảm thấy mình là số một
Đêm nay
Ánh đèn sân khấu sáng rực khiến tôi loá mắt
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn
(Sân khấu lớn)
Như tôi luôn làm
(Sân khấu lớn)
Vì đâu đó trong đám đông có bạn

Đối mặt với hai mươi ngàn người bạn
Làm sao có thể cảm thấy cô đơn
Một phần của thành công không bao giờ chấm dứt
Cho đến khi tôi chỉ nghĩ về bạn
(Cho đến khi tôi chỉ nghĩ về bạn)
Đó là khoảnh khắc khi tôi nghĩ tôi đã trở nên điên dại
(Nghĩ rằng tôi đã trở nên điên dại)
Nhưng nó thật ổn
(Bạn sẽ thay đổi mọi thứ)
Tất cả sẽ thật khác
Khi tôi ở trên sân khấu tối nay

Nên tôi sẽ ở đó khi bạn đến
Ánh nhìn của bạn sẽ chứng tỏ với tôi cuộc sống của tôi thật có ý nghĩa
Và khi bạn giữ tôi trong vòng tay
Và ôm tôi thật chặt
Tôi biết điều đó rất có ý nghĩa vào đêm nay

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Run It Back Again | Corbin BleuXóa
Jidai / 時代 / Thời Đại | Hidemi Uematsu /上松秀実 /Thượng Tùng Tú ThựcXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.