HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài When Life | Groove Coverage tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

When Life | Groove Coverage

I defy myself
I'm living in a lie like no one else
Just take a look and you will see
That paranoia is a part of me
But there are days without an end
There is enemy and friend
Please God help me to survive this life

When life is on the longest way
Then life becomes your love one day
When life takes all away from you
There's nothing you can do
I try to find my way somehow
I'm flooding on the highway now
Tomorrow is a brighter day
You know we cannot stay

Look behind, go ahead
Many things that make you sad
You can change your way
I'm living on the edge of yesterday
My memories are cursed to fade away

But there are days without an end
There is enemy and friend
Please God help me to survive my life

When life is on the longest way
Then life becomes your love one day
When life takes all away from you
There's nothing you can do
I try to find my way somehow
I'm flooding on the highway now
Tomorrow is a brighter day
You know we cannot stay
You know we cannot stay

When life is on the longest way
Then life becomes your love one day
When life takes all away from you
There's nothing you can do
I try to find my way somehow
I'm flooding on the highway now
Tomorrow is a brighter day
You know we cannot stay

Lời Việt

When Life | Groove Coverage

Tôi thách thức với chính mình
Tôi đang sống trong giả dối như chưa ai khác từng sống
Chỉ cần một ánh nhìn và bạn cũng sẽ thấy
Chứng hoang tưởng là một phần trong tôi
Nhưng có những ngày trải dài bất tận
Có thù địch và cũng có bạn bè
Xin Chúa hãy giúp con tồn tại trong cuộc đời này

Khi cuộc đời đang ở trên con đường dài nhất
Rồi sau đó nó sẽ hoá thành tình yêu của bạn một ngày nào đó thôi
Khi cuộc đời lấy đi tất cả của bạn
Không còn gì bạn có thể làm
Tôi cố gắng tìm thấy lối đi cho mình bằng cách này cách khác
Tôi đang khóc lóc nơi đại lộ cao tốc
Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn
Bạn biết là chúng ta không thể ở lại mãi

Nhìn lại phía sau, rồi tiến bước về phía trước
Có quá nhiều điều khiến bạn u sầu
Bạn có thể thay đổi con đường bạn đi
Tôi đang sống nơi bờ vực của ngày hôm qua
Những ký ức của tôi cứ chập chờn phôi pha

Nhưng có những ngày trải dài bất tận
Có thù địch và cũng có bạn bè
Xin Chúa hãy giúp con tồn tại trong cuộc đời này

Khi cuộc đời đang ở trên con đường dài nhất
Rồi sau đó nó sẽ hoá thành tình yêu của bạn một ngày nào đó thôi
Khi cuộc đời lấy đi tất cả của bạn
Không còn gì bạn có thể làm
Tôi cố gắng tìm thấy lối đi cho mình bằng cách này cách khác
Tôi đang khóc lóc nơi đại lộ cao tốc
Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn
Bạn biết là chúng ta không thể ở lại mãi
Bạn biết là chúng ta không thể ở lại mãi

Khi cuộc đời đang ở trên con đường dài nhất
Rồi sau đó nó sẽ hoá thành tình yêu của bạn một ngày nào đó thôi
Khi cuộc đời lấy đi tất cả của bạn
Không còn gì bạn có thể làm
Tôi cố gắng tìm thấy lối đi cho mình bằng cách này cách khác
Tôi đang khóc lóc nơi đại lộ cao tốc
Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn
Bạn biết là chúng ta không thể ở lại mãi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.