HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Virgin Killer | Scorpions tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Virgin Killer | Scorpions

Cry like you feel,
Try like you feel, feel it ...!
Try to escape,
Cry to escape, escape it ...!
It's so hard to run away
He's a virgin killer ...

No, no, no, can't you see?
No, no, no, can't you see?
You're a demon's, you're a demon's,
You're a demon's desire!

Death on the screen,
Sadistic magazines, watch out
Suicides ev'ryday,
Political ways, get it
Well, you can't find new ways ...
But he's a virgin killer ...

No, no, no, can't you see?
No, no, no, can't you see?
You're a demon's, you're a demon's,
You're a demon's desire!

Garbage in the streams,
A-bombs in your dreams, look out
Sharks in the pictures,
Exorcist prescriptions, forget it
Try to get away from that,
Cos he's a virgin killer ...

No, no, no, can't you see?
No, no, no, can't you see?
You're a demon's, you're a demon's,
You're a demon's desire!

Lời Việt

Virgin Killer | Scorpions

Cứ khóc như em cảm nhận
Cố như em cảm thấy, cảm thấy....!
Cố trốn thoát
Khóc lóc để trốn thoát khỏi hắn
Thật khó để chạy thoát
Hắn ta là tay sát thủ trinh nữ (đạo tặc hái hoa à :D)

Không, không, không, em có thấy?
Không, không, không, em có thấy?
Em là niếm khao khát của quỉ dữ
Em là lòng thèm muốn của quỉ dữ

Cái chết treo trước mắt
Báo chí tàn ác (hix), coi chừng
Tự tử hàng ngày
Cách thức chính trị, làm đi
À, em đâu thể tìm ra cách nào khác
Nhưng hắn ta là sát thủ trinh nữ

Không, không, không, em có thấy?
Không, không, không, em có thấy?
Em là niếm khao khát của quỉ dữ
Em là lòng thèm muốn của quỉ dữ

Rác lềnh bềnh trên suối
Bom nguyên tử trong mơ, cẩn thận
Cá mập trong tranh
Sắc lệnh ma quỉ, quên nó đi
Cố mà chạy thật xa
Vì hắn ta là sát thủ trinh nữ

Không, không, không, em có thấy?
Không, không, không, em có thấy?
Em là niếm khao khát của quỉ dữ
Em là lòng thèm muốn của quỉ dữ

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
I Reach For You | Marc AnthonyXóa
About A Girl | SugarbabesXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.