HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fallen Leaves | Tracedawn tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fallen Leaves | Tracedawn

Fallen Leaves

These are the first words of my last words
They may not last long
This is my farewell from me
My farewell to me

These fallen leaves of my life
Tell me that I have to go
The lights has been tolled by the night
Time to find another home
Behind the curtains of deaths
Without these fallen leaves

The earth has taken all
That I one day might have touched
Even my roots are gone
So my time is over the final leap awaits

And I will grow another tree
With roots of iron to the ground of eternity
I will grow another tree
Without these fallen leaves

I'll continue my journey
Path neverending

The sun is setting I can feel
How the ink is getting dry
I close the letter I close the seal
Now its time to say goodbye
Now its time to die

Time has taken my reasons to love
My hope my hate my ambition all gone
And within my soul I'll leave this all
Within my heart I'll leave this all
Leave this all

People come people go
Time goes by but it doesn't come around
Just hold fast with me my soul
For now I'm ready to go

And I will grow another tree
With roots of iron
To the ground of eternity
I will grow another tree
Without these fallen leaves

I'll continue my journey
Path neverending

I'll continue my journey
Path neverending
I'll continue my journey
I'm near at the end

These are the first words of my last words
They may not last long
This is my farewell from me
My farewell to you

The pain has passed my mind is at ease
Only light remains
How blessed am I

Here at the side of an angel
In eternal grace
I have found a new home

Lời Việt

Fallen Leaves | Tracedawn

Lá Rụng

Đây là những lời đầu tiên trong những câu sau cùng của tôi
Có lẽ chúng không tồn tại lâu
Lời từ biệt từ tôi
Lời từ biệt đến tôi

Cuộc đời tôi với những chiếc lá rụng
Nói với tôi rằng mình sẽ phải ra đi
Ánh dương nhạt nhòa theo đêm đen
Đã đến lúc đi tìm mái ấm thứ hai
Sau bức màn nhung của cái chết
Nơi không có những phiến lá tàn

Mặt đất đã lấy đi tất cả
Những gì một ngày tôi có thể chạm đến
Cả cội rễ của mình cũng mất
Cuộc đời tôi đã hết, chiếc là cuối đợi chờ

Và tôi sẽ trồng một thân cây khác
Với những chiếc rễ sắt bám vào đất vĩnh hằng
Tôi lại trồng một thân cây khác
Không có những phiến lá tàn

Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Trên nẻo đường vô tận

Mặt trời đang lên, tôi thấy được
Vết mực nhơ khô ráo ra sao
Tôi khép lại bức thư, đóng lại con dấu
Đã đến lúc nói lời tạ từ
Đã đến lúc phải nhắm mắt

Thời gian đã lấy mất những lẽ yêu thương
Hy vọng, hận thù, hoài bão đều vụt tan
Trong linh hồn mình tôi bỏ lại tất cả
Trong con tim mình tôi để lại mọi thứ
Bỏ lại tất cả

Người đến rồi đi
Năm tháng đi qua có bao giờ trở lại
Linh hồn của tôi, hãy vững vàng ở lại
Vì tôi đã sẵn sàng ra đi

Và tôi sẽ trồng một thân cây khác
Với những chiếc rễ sắt
Bám vào đất vĩnh hằng
Tôi lại trồng một thân cây khác
Không có những phiến lá tàn

Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Trên nẻo đường vô tận

Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Trên nẻo đường vô tận
Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Đã đến gần bến cuối

Đây là những lời đầu tiên trong những câu sau cùng của tôi
Có lẽ chúng không tồn tại lâu
Lời từ biệt từ tôi
Lời từ biệt đến bạn

Đau thương đã hết trong tâm trí bình an
Chỉ còn lại ánh dương soi sáng
Tôi thật hạnh phúc làm sao

Ngồi đây bên cạnh một thiên thần
Trong ân điển vĩnh hằng
Tôi đã tìm thấy mái nhà mới

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.