HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Solid Ground | Marit Larsen tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Solid Ground | Marit Larsen

Solid Ground

Cannot fall, never do regret
Know just what is being said
Know the risk you take
Keep your head above it all
Sure you can fall
But not now you gotta prove
Something new, being you, being you

Can't feel, keep from asking why
Be the strongest sacrifice
Know your place in life
Now expand your wings and fly
It reaches high but not,
Enough you seem to me
So incomplete, swept off your feet

And let me tell you they will always pull you down
Before you know it they will take your smile and push you around
They will fight and struggle
To blur and trouble
Your sense of solid ground

Cannot know, lose your self-control
Be and angel over all
Know your secret way
Laugh at everything they say
Will you remain the same?
And now you dare not see
What's letting go
Inside of me,is it me?

And they will always pull you down
Before you know it they will take your smile and push you around
They will fight and struggle
To blur and trouble
Your sense of solid ground

Keep your head above it all, sure you can fall
But not now you gotta prove

And they will always pull you down
Before you know it they will take your smile and push you around
They will haunt your every dream
They will make you come undone at the seams
And they will fight and struggle
To blur and trouble
Your sense of solid ground?

Keep your head above it all
Sure you can fall
But not now you gotta prove
Something new, being you, being you

Lời Việt

Solid Ground | Marit Larsen

Mặt đất rắn

Không thể gục ngã, đừng bao giờ nuối tiếc
Hãy biết phải nói gì
Hãy biết những hiểm nguy bạn đối mặt
Hãy ngẩng cao đầu trước mọi thứ
Chắc chắn bạn có thể gục ngẵ
Những không phải lúc này, bạn cần phải chứng minh
Điều mới mẻ, chính là bạn, chính là bạn

Không thể cảm nhận, cứ mãi băn khoăn tại sao
Hãy hy sinh nhiều nhất có thể
Biết vị trí của mình trong đời
Giờ hay giang rộng đôi cánh và tung bay
Bay cao nhưng không đủ
Bạn dường như còn dang dở
Phải khiến bạn thực sự mê say kia

Và hãy để tôi nói bạn nghe họ sẽ luôn luôn hạ thấp bạn
Trước khi bạn biết được, họ sẽ đánh đánh cắp nụ cười của bạn, và đe nạt bạn
Họ sẽ đấu tranh và cành cựa
Khiến bạn lu mờ và gặp rắc rối
Bạn cảm thấy cuộc sống thật tàn nhẫn

Không thể hiểu được, bạn mất kiểm kiểm soát
Bạn nổi cáu với tất cả
Hãy biết bí kíp của riêng mình
Hãy cười trước những gì họ nói
Bạn sẽ vẫn không thay đổi chứ?
Giờ bạn không dám nhìn xem
Những điều từ bỏ đi
trong tôi, có phải là tôi?

Và họ sẽ luôn luôn hạ thấp bạn
Trước khi bạn biết được, họ sẽ đánh đánh cắp nụ cười của bạn, và đe nạt bạn
Họ sẽ đấu tranh và cành cựa
Khiến bạn lu mờ và gặp rắc rối
Bạn cảm thấy cuộc sống thật tàn nhẫn

Hãy cứ ngẩng cao đầu, chắc chắn bạn có thể gục ngã
Những không phải bây giờ, bạn cần phải chứng minh

Và họ sẽ luôn luôn hạ thấp bạn
Trước khi bạn biết được, họ sẽ đánh đánh cắp nụ cười của bạn, và đe nạt bạn
Họ sẽ đấu tranh và cành cựa
Khiến bạn lu mờ và gặp rắc rối
Bạn cảm thấy cuộc sống thật tàn nhẫn

Hãy cứ ngẩng cao đầu, chắc chắn bạn có thể gục ngã
Những không phải bây giờ, bạn cần phải chứng minh

Điều gì mới mẻ, chính là bạn, ngay trong bạn

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
When It Rains | ParamoreXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.