HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Somewhere Out There (ft. James Ingram) | Linda Ronstadt tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Somewhere Out There (ft. James Ingram) | Linda Ronstadt

[Linda Ronstadt]
Somewhere out there
Beneath the pale moonlight
Someone's thinking of me
And loving me tonight

[James Ingram]
Somewhere out there
Someone's saying a prayer
That we'll find one another
In that big somewhere out there

And even though I know how very far apart we are
It helps to think we might be wishing
On the same bright star

[Linda Ronstadt]
And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby
It helps to think we're sleeping
Underneath the same big sky

[Linda Ronstadt & James Ingram]
Somewhere out there
If love can see us through
Then we'll be together
Somewhere out there
Out where dreams come true

[James Ingram]
And even though I know how very far apart we are
It helps to think we might be wishing
On the same bright star

[Linda Ronstadt]
And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby
It helps to think we're sleeping
Underneath the same big sky

[Linda Ronstadt & James Ingram]
Somewhere out there
If love can see us through
Then we'll be together
Somewhere out there
Out where dreams come true

Lời Việt

Somewhere Out There (ft. James Ingram) | Linda Ronstadt

[Linda Ronstadt]
Đâu đó ngoài kia
Dưới ánh trăng mờ ảo
Có ai đó đang nghĩ đến tôi
và yêu thương tôi đêm nay

[James Ingram]
Nơi nào đó ngoài kia
Có người đang nguyện cầu
Rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau
trong thế giới rộng lớn ngoài kia

Và dù anh biết chúng ta xa cách nhường nào
Điều đó khiến anh biết có thể ta đều đang ước nguyện
Dưới cùng một vì sao lấp lánh

[Linda Ronstadt]
Và khi ngọn gió đêm bắt đầu dạo khúc ca đơn côi
Nó giúp ta nghĩ rằng ta đang cùng ngon giấc
Dưới cùng một bầu trời bao la

[Linda Ronstadt & James Ingram]
Nơi nào đó ngoài kia
Nếu tình yêu có thể giúp ta vượt qua
Thì ta sẽ bên nhau mãi mãi
Đâu đó ngoài kia
Nơi những giấc mơ thành sự thật

[James Ingram]
Và dù anh biết chúng ta xa cách nhường nào
Nhưng điều đó khiến anh biết có thể ta đều đang nguyện cầu
Dưới cùng một vì sao lấp lánh

[Linda Ronstadt]
Và khi ngọn gió đêm bắt đầu dạo khúc ca đơn côi
Nó giúp ta nghĩ rằng ta đang cùng ngon giấc
Dưới cùng một bầu trời bao la

[Linda Ronstadt & James Ingram]
Nơi nào đó ngoài kia
Nếu tính yêu có thể giúp ta vượt qua
Thì ta sẽ bên nhau mãi mãi
Đâu đó ngoài kia
Nơi những giấc mơ thành sự thật

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
When It Rains | ParamoreXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.