HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fly Away | Fabrizio E Marco tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fly Away | Fabrizio E Marco

There are times when you feel lonely
There are times when you feel strong
There'll be moments when you don't know
What is right and what is wrong

Now it's time to take your chance
Never lose you on defends
Don't look back, go straight ahead
Never stop to reach the sky

Spread your wings and fly away
Leave your dreams and make your way
Spread your wings and fly away
Don't stop it's not too late

Spread your wings and fly away
Leave your dreams and make your way
Spread your wings and fly away
Don't stop it's not too late

There are times when you feel helpless
There are moments filled with fears
Don't give up if you should feel like
You're drowning in your tears

Never change the way you are
On your way you will get far
Don't look back, go straight ahead
Never stop to reach the sky

Spread your wings and fly away
Leave your dreams and make your way
Spread your wings and fly away
Don't stop it's not too late

Spread your wings and fly away
Leave your dreams and make your way
Spread your wings and fly away
Don't stop ït's not too late

Lời Việt

Fly Away | Fabrizio E Marco

Có những lúc bạn thấy cô đơn
Có những lúc bạn thấy mạnh mẽ
Có những khi bạn không hiểu được
Điều gì đúng điều gì sai

Đây là lúc bạn cần thay đổi
Đừng bao giờ say sưa với những lời bào chữa
Đừng nhìn lại hãy cứ tiến lên
Và kiếm tìm chân trời đó

Dang đôi cánh và bay xa
Ngừng mơ mộng hãy tạo một lối đi cho mình
Dang đôi cánh và bay xa
Đừng dừng lại giờ chưa phải muộn màng

Dang đôi cánh và bay xa
Ngừng mơ mộng hãy tạo một lối đi cho mình
Dang đôi cánh và bay xa
Đừng dừng lại giờ chưa phải muộn màng

Lúc bạn bất lực
Hay sợ hãi
Đừng từ bỏ dẫu bạn cảm thấy
Mình đang chết dần trong nước mắt

Đừng thay đổi con đường của bạn
Trên con đường còn xa đó
Chớ nhìn lại cứ tiến lên
Tìm kiếm chân trời kia

Dang đôi cánh và bay xa
Ngừng mơ mộng hãy tạo một lối đi cho mình
Dang đôi cánh và bay xa
Đừng dừng lại giờ chưa phải muộn màng

Dang đôi cánh và bay xa
Ngừng mơ mộng hãy tạo một lối đi cho mình
Dang đôi cánh và bay xa
Đừng dừng lại giờ chưa phải muộn màng

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.