HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Mathematics | Little Boots tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mathematics | Little Boots

Mathematics

Mathematics is a difficult thing
I never understood what was the missing link
And by the time I calculated the correct solution
The question had escaped me and so did the conclusion

So tell me everything must always equal two
Or nothing else is true
And I'll believe you
Cos your X is equal to my Y
But equations pass me by

So will you take just a little of my mind and subtract it from my soul
Add a fraction of your half and you'll see it makes me whole
Multiply it by the times that we've never been apart
You'll see nothing can divide just a heart plus a heart

A little of my mind
Take it from my soul
A fraction of your half
See it makes me whole
And multiply the times
Never be apart
Cos nothing can divide a heart plus a heart

Don't know my Fibonacci or Pythagoras
But the only formula I know will work for us is that
When we're together in the sum of our parts
It's far greater than what we added up to at the start

So tell me everything must always equal two
Or nothing else is true
And I'll believe you
Cos your X is equal to my Y
But equations pass me by

So will you take just a little of my mind and subtract it from my soul
Add a fraction of your half and you'll see it makes me whole
Multiply it by the times that we've never been apart
You'll see nothing can divide just a heart plus a heart

A little of my mind
Take it from my soul
A fraction of your half
See it makes me whole
And multiply the times
Never be apart
Cos nothing can divide a heart plus a heart

A heart plus a heart

Take just a little of my mind and subtract it from my soul
Add a fraction of your half and you'll see it makes me whole
Multiply it by the times that we've never been apart
You'll see nothing can divide just a heart plus a heart

A little of my mind
Take it from my soul
A fraction of your half
See it makes me whole
And multiply the times
Never be apart
Cos nothing can divide a heart plus a heart

Lời Việt

Mathematics | Little Boots

Toán Học

Toán học thật là khó
Tôi chưa bao giờ hiểu tôi đã bỏ lỡ mắt xích nào
Và thời gian trôi đi, tôi đã tính được đáp án đúng cho nó
Những nghi vấn cứ lẫn tránh tôi và tôi đã có kết luận

Tôi được nghe là mọi thứ phải luôn bằng 2
Hoặc không gì khác đúng cả
Và tôi sẽ tin anh
Vì X của anh lại bằng Y của tôi
Nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi

Vậy anh sẽ lấy một phần nhỏ trong tâm trí tôi trừ cho linh hồn của chính tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh và anh khiến tôi trở nên hoàn thiện
Nhân nó lên nhiều lần và chúng ta chẳng khi nào chia xa
Anh sẽ thấy không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Anh sẽ lấy đi cái điều nhỏ bé trong tâm trí tôi
Lấy nó từ chính tâm hồn tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh
Khiến tôi trở nên hoàn thiện
Và nhân nó lên nhiều lần
Sẽ không bao giờ chia xa
Vì không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Tôi không biết số Fibonacci hoặc ai là Pythagoras cả
Nhưng tôi biết công thức duy nhất cho 2 ta là
Khi được ở bên nhau chúng ta bổ sung cho nhau
Nó xa hơn và lớn hơn những gì chúng ta có từ lúc bắt đầu

Tôi được nghe là mọi thứ phải luôn bằng 2
Hoặc không gì khác đúng cả
Và tôi sẽ tin anh
Vì X của anh lại bằng Y của tôi
Nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi

Vậy anh sẽ lấy một phần nhỏ trong tâm trí tôi trừ cho linh hồn của chính tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh và anh khiến tôi trở nên hoàn thiện
Nhân nó lên nhiều lần và chúng ta chẳng khi nào chia xa
Anh sẽ thấy không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Anh sẽ lấy đi cái điều nhỏ bé trong tâm trí tôi
Lấy nó từ chính tâm hồn tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh
Khiến tôi trở nên hoàn thiện
Và nhân nó lên nhiều lần
Sẽ không bao giờ chia xa
Vì không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Vâng, 2 con tim đồng điệu

Vậy anh sẽ lấy một phần nhỏ trong tâm trí tôi trừ cho linh hồn của chính tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh và anh khiến tôi trở nên hoàn thiện
Nhân nó lên nhiều lần và chúng ta chẳng khi nào chia xa
Anh sẽ thấy không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Anh sẽ lấy đi cái điều nhỏ bé trong tâm trí tôi
Lấy nó từ chính tâm hồn tôi
Thêm vào một nửa phần nhỏ trong anh
Khiến tôi trở nên hoàn thiện
Và nhân nó lên nhiều lần
Sẽ không bao giờ chia xa
Vì không gì có thể chia lìa 2 con tim đồng điệu

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
S.I.N.G | My Chemical RomanceXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.