HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bed Of Nails | Children of Bodom tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bed Of Nails | Children of Bodom

Yeah, we're gonna fight
We do it every night
Baby, when you scratch
You know I'm gonna bite
You can make me die
I can make you cry
Opposites attract
That's the reason why
No one else could make you feel
Like I do, I do, I do
No one ever gets as deep inside you
As I do, baby
Our love is a bed of nails
Love hurts good on a bed of nails
I'll lay you down and when all else
Fails
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails
First we're gonna kiss
Then we're gonna say
Dirty little words
Only lovers say
Rockin' through the night
Rollin' on the floor
When they hear us screamin'
They'll be breakin' down the door
No one else could make you feel
Like I do, I do, I do
No one ever gets as deep inside
You
As I do, baby
Our love is a bed of nails
Love hurts good on a bed on nails
I'll lay you down and when all else
Fails
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails
Bed of nails, bed of nails
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails
Ow, ow, ow, ow, ow
Gonna drive you like a hammer
Baby, put me in your slammer, oh
Yeah
No one else could make you feel
Like I do, I do, I do
No one ever gets as deep inside you
As I do, baby
Our love is a bed of nails
Love hurts good on a bed of nails
I'll lay you down and when all else
Fails
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails
Bed of nails, get on my bed of
Nails
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails
Ow, ow, ow, ow, ow
Gonna drive you like a hammer
Baby, put me in your slammer, oh
Yeah
I'll drive you like a hammer on a
Bed of nails

Lời Việt

Bed Of Nails | Children of Bodom

Phải rồi, chúng ta sẽ lục đục thôi
Chúng ta làm thế mọi đêm
Em yêu à, khi em rút lui
Em biết đấy, tôi sẽ bị làm đau
Em có thể khiến tôi chết
Tôi có thể làm em khóc
Chúng ta thu hút ngược nhau
Đó chính là lý do tại sao
Chẳng kẻ nào có thể cho em có cảm giác
Như tôi làm
Chẳng ai có thể có được thứ ở tận sâu trong em
Như tôi, em yêu
Tình yêu của chúng ta là 1 lớp đinh
Những vết thương tình yêu tuyệt vời trên lớp đinh ấy
Tôi sẽ hạ em xuống và khi tất cả những người khác đều thất bại
Tôi sẽ quất mạnh em như 1 cái búa trên lớp đinh
Đầu tiên, chúng ta sẽ hôn
Sau đó, chúng ta sẽ nói
Tục tĩu 1 vài từ
Mà chỉ những người tình mới nói
Làm rung chuyển suốt cả đêm
Quay quanh mặt đất
Khi họ nghe thấy tiếng gào của đôi ta
Họ sẽ đạp đổ cánh cửa
Chẳng kẻ nào có thể cho em có cảm giác
Như tôi làm
Chẳng ai có thể có được thứ ở tận sâu trong em
Như tôi, em yêu
Tình yêu của chúng ta là 1 lớp đinh
Tôi sẽ hạ em xuống và khi tất cả những người khác đều thất bại
Tôi sẽ quất mạnh em như 1 cái búa trên lớp đinh
Lớp đinh, lớp đinh
Tôi sẽ quất mạnh em như 1 cái búa trên lớp đinh
Ow, ow, ow, ow, ow
Tôi sẽ quất mạnh em như 1 cái búa
Trên lớp đinh
Em yêu à, đưa tôi vào cái nhà tù của em đi, oh yeah
Chẳng kẻ nào có thể cho em có cảm giác
Như tôi làm
Chẳng ai có thể có được thứ ở tận sâu trong em
Như tôi, em yêu
Tình yêu của chúng ta là 1 lớp đinh
Những vết thương tình yêu tuyệt vời trên lớp đinh ấy
Tôi sẽ hạ em xuống và khi tất cả những người khác đều thất bại
Tôi sẽ quất mạnh em như 1 cái búa
Trên lớp đinh
Ow, ow, ow, ow, ow

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.