HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Cotton-Eye Joe | Rednex tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Cotton-Eye Joe | Rednex

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

He came to town like a midwinter storm
He rode through the fields, so handsome and strong
His eyes was his tools and his smile was his gun
But all he had come for was having some fun

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

If It hadn't Been For Cotton Eyed Joe
I'd Been Married a long Time Ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

He brought a disaster wherever he went
The hearts of the girls were to hell, broken sent.
They all ran away so nobody would know
and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe

(Yee-Haw)

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
where did you come from Cotton-eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

He brought disaster wherever he went
The hearts of the girls were to hell, broken sent.
They all ran away so nobody would know
and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe


If it hadn't been for Cotton-Eye Joe
I'd been married long time ago
Where did you come from where did you go
Where did you come from Cotton-Eye Joe

Lời Việt

Cotton-Eye Joe | Rednex

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Hắn đến thị trấn như một cơn gió giữa mùa đông
Hắn cưỡi ngựa qua đồng, thật đẹp trai và lực lưỡng
Đôi mắt hắn là công cụ và nụ cười là khẩu súng chết người
Nhưng hắn đến đây chỉ để mua vui chốc lát

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Hắn mang thảm họa đến mọi hơi hắn đặt chân
Trái tim của các cô gái đã được chuyển phát nhanh thẳng tới địa ngục, vỡ tan tành
Họ bỏ đi biệt xứ cả rồi để chẳng ai biết được điều đó
Và bỏ lại lũ đàn ông chỉ tại thằng Joe Bay Bướm

(Yé Hô)

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Hắn mang thảm họa đến mọi hơi hắn đặt chân
Trái tim của các cô gái đã được chuyển phát nhanh thẳng tới địa ngục, vỡ tan tành
Họ bỏ đi biệt xứ cả rồi để chẳng ai biết được điều đó
Và bỏ lại lũ đàn ông chỉ tại thằng Joe Bay Bướm

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm
Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh
Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi
Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Run It Back Again | Corbin BleuXóa
Jidai / 時代 / Thời Đại | Hidemi Uematsu /上松秀実 /Thượng Tùng Tú ThựcXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.