HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Weekend In New England | Barry Manilow tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Weekend In New England | Barry Manilow

Last night, I waved goodbye
Now it seems years
I'm back in the city
Where nothing is clear
But thoughts of me holding you
Bringing us near

And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you again?

Time in New England
Took me away
To long rocky beaches
And you, by the bay
We started a story
Whose end must now wait

And, tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you again?

I feel the change comin'
I feel the wind blow
I feel brave and daring!
I feel my blood flow
With you
I could bring out
All the love that I have
With you there's a heaven
So Earth ain't so bad

And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you … again … again?

Lời Việt

Weekend In New England | Barry Manilow

Đêm qua, anh đã vẫy tay tạm biệt
Giờ, dường như đã nhiều năm trôi qua
Anh quay về thành phố
Nơi mà chẳng còn thứ gì rõ ràng
Ngoài những suy nghĩ trong anh mãi ôm ấp lấy em
Mang chúng ta đến gần nhau

Và hãy nói anh nghe
Khi nào đôi mắt ta lại được gặp nhau
Khi nào anh được chạm vào em
Khi nào niềm khao khát mãnh liệt này kết thúc
Và khi nào sẽ được ôm em lần nữa đây?

Thời gian ở New England
Mang anh đi xa
Đến những bờ biển đầy đá
Và em, đứng bên vịnh
Chúng ta bắt đầu câu chuyện mình
Mà giờ ta phải chờ đợi kết thúc của nó

Và hãy nói anh nghe
Khi nào mắt ta lại được chạm nhau đây
Khi nào anh được chạm vào em
Khi nào niềm khao khát mãnh liệt này kết thúc
Và khi nào anh lại được ôm em một lần nữa?

Anh cảm thấy sự thay đổi đang đến gần
Anh cảm thấy cơn gió thổi
Anh cảm thấy can đảm và sẵn sàng đối mặt
Anh cảm thấy máu mình đang chảy
Cùng với em
Anh có thể bày tỏ
Tất cả tình yêu mình có
Với em, có một thiên đường
Thế nên trái đất này cũng không quá tệ đâu

Và hãy nói anh nghe
Khi nào mắt ta lại được chạm nhau đây
Khi nào anh được chạm vào em
Khi nào niềm khao khát mãnh liệt này kết thúc
Và khi nào anh lại được ôm ấp em lần nữa...và lần nữa?

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.