HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Waterloo Sunset | Kinks tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Waterloo Sunset | Kinks

Dirty old river, must you keep rolling
Flowing into the night
People so busy, makes me feel dizzy
Taxi light shines so bright
But I don't need no friends
As long as I gaze on Waterloo sunset
I am in paradise

Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset's fine

Terry meets Julie, Waterloo Station
Every Friday night
But I am so lazy, don't want to wander
I stay at home at night
But I don't feel afraid
As long as I gaze on Waterloo sunset
I am in paradise

Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset's fine

Millions of people swarming like flies 'round Waterloo underground
But Terry and Julie cross over the river
Where they feel safe and sound
And they don't need no friends
As long as they gaze on Waterloo sunset
They are in paradise

Waterloo sunset's fine

Lời Việt

Waterloo Sunset | Kinks

Dòng sông vương nhiều bụi trần
Bạn thì vẫn phải tiếp tục sống
Chìm vào màn đêm
Mọi người thật bận rộn, tôi cũng thấy mệt mỏi
Ánh đèn taxi chói loà
Nhưng tôi chẳng cần bạn bè
Chỉ cần tôi quan sát ánh hoàng hôn ở Waterloo
Tôi thấy mình thật hạnh phúc

Mỗi ngày tôi nhìn thấy cả thế giới qua cửa sổ phòng tôi
Nhưng thật là lạnh lẽo, đó là khi màn đêm buông xuống
Hoàng hôn ở Waterloo mới ấm áp làm sao

Terry gặp Julie,ở sân ga Waterloo
Mỗi đêm thứ 6
Nhưng tôi thật quá lười biếng, chẳng muốn đi đâu cả
Tôi ở nhà vào lúc ban đêm
Nhưng tôi không thấy e ngai
Chỉ cần tôi quan sát ánh hoàng hôn ở Waterloo
Tôi thấy mình thật hạnh phúc

Mỗi ngày tôi nhìn thấy cả thế giới qua cửa sổ phòng tôi
Nhưng thật là lạnh lẽo, đó là khi màn đêm buông xuống
Hoàng hôn ở Waterloo mới ấm áp làm sao

Hàng triệu người đi lại như thể côn trùng ở bến tầu điện ngầm Waterloo
Nhưng Terry và Julie thì lại băng qua con sống
Nơi mà họ thấy thật an toàn và thanh bình
Và họ chẳng cần đến bạn bè
Chỉ cần họ quan sát ánh hoàng hôn ở Waterlooo
Họ mới thật hạnh phúc làm sao

Hoàng hôn ở Waterloo mới ấm áp làm sao

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.