HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No One Else | Allison Iraheta tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No One Else | Allison Iraheta

I got myself to blame for this
Got myself to blame for my difficult days
And my difficult ways but you,
You know how to let things slide
I'm all perfect in your eyes
You don't see- all the damage in me,
And

There'd still be no one else
In the world that I could ever find
Likes me when I'm low
And still tolerates me when I'm high
You, you count me down
You kept comin 'round
There'd still be no one else
I could lean on a thousand times,
Still be there again, and again
never lose his mind,
You know me so well,
You can't even tell,
That you're like no one else
That you're like no one else


No nothings ever what it seems,
But you always seem to be
Who you are; even when it gets hard
And
You, let me kick it to the floor
And you still come back for more.
Your too good
What did I do to deserve, you

There'd still be no one else
In the world that I could ever find
Likes me when I'm low
And still tolerates me when I'm high
You, you count me down
You kept comin 'round
There'd still be no one else
I could lean on a thousand times,
Still be there again, and again
never lose his mind,
You know me so well,
You can't even tell,
That you're like no one else
That you're like no one else


I told you that I'd never love you
You said that it would be okay
You had enough love for us anyway
I told you I'd never need you
But oh you proved me wrong again
I pray to god that never ends...

There'd still be no one else
In the world that I could ever find
Likes me when I'm low
And still tolerates me when I'm high
You, you count me down
You kept comin 'round
There'd still be no one else
I could lean on a thousand times,
Still be there again, and again, and again.
never lose his mind,
You know me so well,
You can't even tell,
That you're like no one else
That you're like no one else


You know me so well
You can't even tell
That you're like no one else
That you're like no one else

Lời Việt

No One Else | Allison Iraheta

Em đã chỉ có thể tự trách mình về những lỗi lầm
Hay tự trách mình về những ngày khó khăn đó
Và về con đường của riêng em nhưng anh
Anh biết cách giúp chúng qua đi
Trong mắt anh em luôn hoàn hảo
Anh không thấy những tổn thương em có thể gây ra
Và...

Luôn chỉ có một người
Em có thể tìm thấy trong cõi đời này
Người vẫn yêu dù em có tầm thường
Vẫn khoan dung khi em kiêu kỳ
Anh, anh quan tâm
Luôn bên em
Không có ai khác ngoài anh
Để em có thể nương tựa lần này qua lần khác
Anh vẫn luôn ở đó
Không bao giờ đánh mất sự quan tâm
Anh là người hiểu rõ em
Đến mức anh không thể nói
Có ai đó còn có thể như anh...
Có ai đó còn có thể như anh...

Không điều gì không thay đổi
CHỉ có anh vẫn luôn như thế
Anh, để em đẩy nó đi
Và anh vẫn quay lại
Anh quá tốt với em
Không hiểu em đã làm gì để được thế

Luôn chỉ có một người
Em có thể tìm thấy trong cõi đời này
Người vẫn yêu dù em có tầm thường
Vẫn khoan dung khi em kiêu kỳ
Anh. anh quan tâm
Luôn bên em
Không có ai khác ngoài anh
Để em có thể nương tựa lần này qua lần khác
Anh vẫn luôn ở đó
Không bao giờ đánh mất sự quan tâm
Anh là người hiểu rõ em
Đến mức anh không thể nói
Có ai đó còn có thể như anh...
Có ai đó còn có thể như anh...

Khi em đã nói chưa bao giờ yêu anh
Anh đáp lời: không sao cả
Anh đã có đủ tình yêu cho chúng ta
Em nói không bao giờ cần anh
Nhưng anh cho em thấy mình đã sai lần nữa
VÀ em cầu chúa đừng bao giờ để nó kết thúc

Luôn chỉ có một người
Em có thể tìm thấy trong cõi đời này
Người vẫn yêu dù em có tầm thường
Vẫn khoan dung khi em kiêu kỳ
Anh. anh quan tâm
Luôn bên em
Không có ai khác ngoài anh
Để em có thể nương tựa lần này qua lần khác
Anh vẫn luôn ở đó
Không bao giờ đánh mất sự quan tâm
Anh là người hiểu rõ em
Đến mức anh không thể nói
Có ai đó còn có thể như anh...
Có ai đó còn có thể như anh...

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.