HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Never Surrender | Skillet tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Never Surrender | Skillet

[V1]
Do you know what it's like when
You're scared to see yourself
Do you know what it's like when
You wish you were someone else
Who didn't need your help to get by
Do you know what it's like
To wanna surrender

[Chorus]
I don't wanna feel like this tomorrow
I don't wanna live like this today
Make me feel better
I wanna feel better
Stay with me here
And never surrender

[V2]
Do you now what it's like when
You're not who you wanna be
Do you know what it's like to
Be your own worst enemy
Who sees the things in me I can't hide
Do you know what it's like to wanna surrender

[Bridge]
Make me feel better
You make me feel better
You make me feel better
Put me back together

Lời Việt

Never Surrender | Skillet

Bạn có biết điều gì giống như
Khi bạn sợ hãi để thấy chính mình?
Bạn có biết điều gì giống như
Khi bạn ước mình là một người khác,
Người đã không cần sự giúp đỡ của bạn để tồn tại?
Bạn có biết điều gì giống như
Khi mong muốn đầu hàng?

Tôi không muốn cảm thấy điều này vào ngày mai,
Tôi không muốn cảm thấy điều này vào hôm nay,
Hãy làm tôi cảm thấy tốt hơn,
Tôi muốn cảm thấy tốt hơn,
Hãy ở bên tôi tại đây,
Và không bao giờ đầu hàng.

Bạn có biết điều gì giống như
Khi bạn không phải người bạn muốn là?
Bạn có biết điều gì giống như
Trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình,
Kẻ thấy ở tôi những điều tôi không thể che giấu?
Bạn có biết điều gì giống như
Khi mong muốn đầu hàng?

Hãy làm tôi cảm thấy tốt hơn,
Bạn hãy làm tôi cảm thấy tốt hơn,
Bạn hãy làm tôi cảm thấy tốt hơn,
Hãy mang tôi lại bên bạn...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.