HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Made Me Like It | 1990s tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Made Me Like It | 1990s

You made me
You made me
You made me
You made me
You made me
I get it can't you see it all over my face?
A-ha
I tried to hide it
But I kept in covered in case
Cause I liked it
I've got a green light
I'm glad we had the party at your place
Oh yeah
It didn't feel right
Turning back to amber
Red light
Red light smells the danger
Ah ah ah ah ah ah ah you made me
Ah ah ah ah ah ah ah you made me
Ah ah ah ah ah ah ah you made me
Ah ah ah ah ah ah ah

Tv cheats, herbal tea, money back guarantee
Ladytron, Lady Dia
How'd you make your baby cry!
FTQ, FTP, Bobby Dees and Mozambique
Me? I'm on Decatur Street
You made me
You made me
You made me

Dancing on the ceiling
Dancing on the floor
You made me like it
More and more
More and more
More and more
More and more
You made me like it
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah

I tried living in a movie
Seemed like bad TV
And then you walked on
Barely said a line
You got an Oscar
And you gave it to me
Well how about that!
I'm glad we made the movie at your place
Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah
I got a red light turning back to amber
Green light
You made me like it
You made me like it
(You made me)
You made me like it
(You made me)
You made me like it
(You made me)

Tv cheats, herbal tea, money back guarantee
Ladytron, Lady Dia
How'd you make your baby cry!
FTQ, FTP, Bobby Dees and Mozambique
There's no one on Decatur Street.

Dancing on the ceiling
Dancing on the floor
You made me like it
More and more
More and more
More and more
More and more
You made me like it

Dancing on the ceiling
Dancing on the floor
You made me like it
More and more
More and more
More and more
More and more
You made me like it
Okay!

Lời Việt

You Made Me Like It | 1990s

Em khiến tôi
Em khiến tôi
Em khiến tôi
Em khiến tôi
Em khiến tôi
Tôi làm được rồi, em không thấy trên gương mặt tôi sao?
A-ha
Tôi đã cố che giấu
Tôi đã cố che đậy để phòng khi
Bởi vì tôi thích
Tôi đã tín hiệu đèn xanh
Tôi thật vui vì ta đã tiệc tùng ở nhà em
Oh yeah
Tôi không thấy ổn lắm
Quay về đèn vàng
Đèn đỏ
Đèn đỏ thể hiện sự nguy hiểm
Ah ah ah ah ah ah ah em khiến tôi
Ah ah ah ah ah ah ah em khiến tôi
Ah ah ah ah ah ah ah em khiến tôi
Ah ah ah ah ah ah ah

TV lừa bịp, trà thảo mộc, đảm bảo hoàn tiền
Ladytron, Lady Dia
Sao bạn lại để em bé khóc
FTQ, FTP, Bobby Dees và Mozambique
Còn tôi? Tôi đang trên đường Decatur
Em khiến tôi
Em khiến tôi
Em khiến tôi

Nhảy trên sàn
Nhảy trên trần
Em khiến tôi thích đấy
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Em khiến tôi thích đấy
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah

Tôi thử sống trong phim
Dường như chương trình rất tệ
Và rồi em đến
Phát biểu một tràng
Em được giải Oscar
Và rồi em đưa nó cho anh
Ồ thật tuyệt làm sao!
Tôi thực vui vì chúng ta đóng phim ở nhà em
Oh yeah
Tôi có tín hiệu đèn đỏ rồi thành vàng
rồi đèn xanh
Em khiến tôi thích đấy
Em khiến tôi thích đấy
(Em khiến tôi)
Em khiến tôi thích đấy
Em khiến tôi thích đấy
(Em khiến tôi)

TV lừa bịp, trà thảo mộc, đảm bảo hoàn tiền
Ladytron, Lady Dia
Sao bạn lại để em bé khóc
FTQ, FTP, Bobby Dees và Mozambique
Còn tôi? Tôi đang trên đường Decatur
Em khiến tôi
Em khiến tôi
Em khiến tôi

Nhảy trên sàn
Nhảy trên trần
Em khiến tôi thích đấy
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Em khiến tôi thích đấy

Nhảy trên sàn
Nhảy trên trần
Em khiến tôi thích đấy
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Thêm nữa đi
Em khiến tôi thích đấy
Okay!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.