HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Northshore | Tegan and Sara tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Northshore | Tegan and Sara

Don't bend, don't bleed, don't beg, don't scream, don't whine, don't fight, don't tell me.
Don't tell me, don't tell me.

Don't feel, don't tear, don't kiss, don't care, don't touch, don't want me.
Don't want me, don't want me.

Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.

Don't run, don't hide, don't hurt, don't lie, don't breathe, don't try, don't find me.
Don't find me, don't find me.
Don't cringe, don't clench, don't look, don't flinch, don't know, don't go, don't leave me.
Don't leave me, don't leave me.

Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.

Don't sing, don't talk, don't yell, don't laugh, don't think, don't speak, don't save me.
Don't save me, don't save me.
Don't stare, don't glare, don't heal, don't mend, don't take, don't send, don't love me.
Don't love me, don't love me.

Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.
Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.

Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.
Something's so sick about this, my misery's so addictive.
I'm halfway there watching Northshore from the floor singing to you over my sholder.

Lời Việt

Northshore | Tegan and Sara

Đừng hạ mình, đừng hi sinh, đừng van xin, đừng la hét, đừng kêu than, đừng đấu tranh, đừng nói với tôi
Đừng nói với tôi x2

Không cảm thông, đừng nhỏ lệ, đừng hôn, đừng chăm sóc, đừng chạm vào, đừng khát khao tôi
Đừng cần đến tôi x2

Đôi khi quá mệt mỏi bởi những điều đó, sự đau khổ của tôi tưởng chừng như một thói nghiện
Tôi đang nằm đó quan sát bờ biển phía bắc từ sàn nhà và hát cho bạn nghe

Không chạy đi, không giấu diếm, không lừa lối, không thở, không cố gắng, không tìm thấy tôi
Không tìm thấy tôi x2
Đừng quỵ lụy, đừng siết chặt, đừng nhìn, đừng chùn bước, đừng biết, đừng đi, đừng rời bỏ tôi
Đừng rời bỏ tôi x2

Đôi khi quá mệt mỏi bởi những điều đó, sự đau khổ của tôi tưởng chừng như một thói nghiện
Tôi đang nằm đó quan sát bờ biển phía bắc từ sàn nhà và hát cho bạn nghe

Đừng hát, đừng nói, đừng la hét, đừng cười, đừng suy nghĩ, đừng trò chuyện, đừng cứu vớt tôi
Đừng cứu vớt tôi x2
ĐỪng nhìn chằm chằm, đừng nhìn giận dữ, đừng hòa giải, đừng sửa đổi, đừng gửi, đừng yêu tôi
Đừng yêu tôi x2

[Đôi khi quá mệt mỏi bởi những điều đó, sự đau khổ của tôi tưởng chừng như một thói nghiện
Tôi đang nằm đó quan sát bờ biển phía bắc từ sàn nhà và hát cho bạn nghe
Đôi khi quá mệt mỏi bởi những điều đó, sự đau khổ của tôi tưởng chừng như một thói nghiện
Tôi đang nằm đó quan sát bờ biển phía bắc từ sàn nhà và hát cho bạn nghe] x2

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.