HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Feel It In My bones | Tegan and Sara tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Feel It In My bones | Tegan and Sara

Blow by blow
I didn't see it coming
Blow by blow
Sucker punch

Rushes in
Here to stay
Rushes in
You are here to stay

What rushes into my heart and my skull
I can't control
Think about it
Feel it in my bones
What rushes into my heart and my skull
I can't control

I feel you in my bones
You're knocking at my windows
You're slow to letting me go
And I know this feeling
Oh, so
This feeling in my bones

Left hook
I didn't see it coming
Left hook
You've got dead aim

Rushes out
Run away
Rushes out
You always run away

What rushes into my heart and my skull
I can't control
Think about it
Feel it in my bones
What rushes into my heart and my skull
I can't control

I feel you in my bones
You're knocking at my windows
You're slow to letting me go
And I know this feeling
Oh, so
This feeling in my bones

I feel you in my bones
You're knocking at my windows
You're slow to letting me go
And I know this feeling
Oh, so
This feeling in my bones

I feel it in my bones
At night, my skull feels pressure
I feel it in my bones
I feel it in my bones

I feel you in my bones
You're knocking at my windows
You're slow to letting me go
And I know this feeling
Oh, so
This feeling in my bones

I take a breath
Take a breath
With me
Blow by blow
Take a break
Take a break
From you
You are here to stay
I take my heart out of my chest
I just don't need it anymore
Take my head out of the game
I just don't need it anymore

Take a breath
Take a breath
With me
Blow by blow
Take a break
Take a break
From you
You are here to stay
I take my heart out of my chest
I just don't need it anymore
Take my head out of the game
I just don't need it anymore

I feel you in my bones
You're knocking at my windows
You're slow to letting me go
And I know this feeling
Oh, so
This feeling in my bones

Lời Việt

Feel It In My bones | Tegan and Sara

Gió cứ thổi
Ta không thấy gió đến
Gió cứ thổi
Một cú đấm ngu ngốc

Xộc vào
Ở lại đây
Xộc vào
Ngươi đến đây để ở lại

Cái gì đang xộc vào trái tim và hộp sọ ta vậy
Ta không thể kiểm soát được
Nghĩ về nó
Cảm nhận nó trong tận xương tủy ta
Cái gì đang xộc vào trái tim và hộp sọ ta vậy
Ta không thể kiểm soát được

Ta cảm thấy ngươi trong tận xương tủy của mình
Ngươi đang đập vào cửa sổ nhà ta
Ngươi chầm chậm cuốn ta đi
Và ta biết cảm giác đó
Oh, vậy là
Càm giác này đang thấm dần vào xương tủy ta

Móc về bên trái
Ta không thấy gió đến
Móc về bên trái
Ngươi có một mong muốn chết chóc

Xộc ra ngoài
Chạy trốn
Xộc ra ngoài
Ngươi luôn luôn chạy trốn

Cái gì đang xộc vào trái tim và hộp sọ tôi vậy
Tôi không thể kiểm soát được
Nghĩ về nó
Cảm nhận nó trong tận xương tủy tôi
Cái gì đang xộc vào trái tim và hộp sọ tôi vậy
Tôi không thể kiểm soát được

Ta cảm thấy ngươi trong tận xương tủy của mình
Ngươi đang đập vào cửa sổ nhà ta
Ngươi chầm chậm cuốn ta đi
Và ta biết cảm giác đó
Oh, vậy là
Càm giác này đang thấm dần vào xương tủy ta

Ta cảm thấy ngươi trong tận xương tủy của mình
Ngươi đang đập vào cửa sổ nhà ta
Ngươi chầm chậm cuốn ta đi
Và ta biết cảm giác đó
Oh, vậy là
Càm giác này đang thấm dần vào xương tủy ta

Ta cảm nhận nó trong xương tủy của mình
Rồi đầu óc ta càm thấy thật quay cuồng
Ta cảm nhận nó trong xương tủy của mình
Ta cảm nhận nó trong đầu của mình

Ta cảm thấy ngươi trong tận xương tủy của mình
Ngươi đang đập vào cửa sổ nhà ta
Ngươi chầm chậm cuốn ta đi
Và ta biết cảm giác đó
Oh, vậy là
Càm giác này đang thấm dần vào xương tủy ta

Ta hít một hơi, hít một hơi
Rồi cứ thế trôi đi
Ngươi làm ta đau khổ
Ngươi đang ở đây
Ta lấy trái tim ra khỏi ngực mình
Và ta chẳng cần gì nữa
Giơ tay lên
Ta chẳng cần gì nữa

Ta hít một hơi, hít một hơi
Rồi cứ thế trôi đi
Ngươi làm ta đau khổ
Ngươi đang ở đây
Ta lấy trái tim ra khỏi ngực mình
Và ta chẳng cần gì nữa
Ta dứt khỏi cuộc chơi
Và ta chẳng cần gì nữa

Ta cảm thấy ngươi trong tận xương tủy của mình
Ngươi đang đập vào cửa sổ nhà ta
Ngươi chầm chậm cuốn ta đi
Và ta biết cảm giác đó
Oh, vậy là
Càm giác này đang thấm dần vào xương tủy ta

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.