HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Believe | Orianthi Panagaris tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Believe | Orianthi Panagaris

You made it so easy to fall
I had no fear at all
I saw you beside me
You never saw me there at all

I promised you all this
I made plans thinking this was it
I never imagined I'd find you and lose myself instead
I just never pictured it would end

And I, I wanna believe in love
I wanna believe in something bigger than the two of us (the two of us)
And I, I wanna breathe again
I wanna go back to the days, the days I had my innocence
I wanna believe again

I picked up the pieces
And put them back where they belonged
But something's missing
But a part of me will carry on
But I'm gonna learn to trust again

And I, I wanna believe in love
I wanna believe in something bigger than the two of us (the two of us)
And I, I wanna breathe again
I wanna go back to the days, the days I had my innocence
I wanna believe again

And I, I wanna believe in love
I wanna believe in something bigger than the two of us
And I, I wanna breathe again
I wanna go back to the days, the days I had my innocence
I wanna believe again
I wanna believe again
I wanna believe again

Lời Việt

Believe | Orianthi Panagaris

Anh thật dễ dàng phá bỏ mọi thứ
Em cũng chẳng có chút lo ngại nào
Em luôn thấy anh ở bên
Nhưng anh chẳng nhận ra em những lúc ấy

Em đã hứa với anh tất cả mọi việc
Em còn lập cả kế hoạch mà nghĩ rằng mọi chuyện là vậy đấy
Em không tưởng tượng rằng mình đã tìm anh và rồi đánh mất bản thân
Chỉ là em chưa từng nghĩ mọi thứ đều chấm hết rồi

Và em muốn tin vào tình yêu lần nữa lắm chứ
Em muốn tin vào điều gì đó ý nghĩa hơn cả hai ta (hai ta)
Và em muốn thở lần nữa lắm chứ
Em muốn quay lại tháng ngày ngây thơ
Em muốn tin thêm lần nữa

Em nhặt những mảnh vỡ
Và đặt lại nơi mọi thứ thuộc về
Nhưng có đôi điều còn thiếu
Nhưng một phần trong em vẫn sẽ tiếp bước
Nhưng em sẽ học cách tin tưởng thêm lần nữa

Và em muốn tin vào tình yêu lần nữa lắm chứ
Em muốn tin vào điều gì đó ý nghĩa hơn cả hai ta (hai ta)
Và em muốn thở lần nữa lắm chứ
Em muốn quay lại tháng ngày ngây thơ
Em muốn tin thêm lần nữa

Và em muốn tin vào tình yêu lần nữa lắm chứ
Em muốn tin vào điều gì đó ý nghĩa hơn cả hai ta (hai ta)
Và em muốn thở lần nữa lắm chứ
Em muốn quay lại tháng ngày ngây thơ
Em muốn tin thêm lần nữa
Em muốn tin thêm lần nữa
Em muốn tin thêm lần nữa

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.