HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Teen Titans | Puffy Ami Yumi tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Teen Titans | Puffy Ami Yumi

Opening theme:
When there's trouble you know who to call
Teen Titans !
From their tower they can see it all
Teen Titans !
When there's evil on the attack
You can rest knowing they got your back
'Cuz when the world needs heroes on patrol

Teen Titans ! Go !

With their super powers they unite
Teen Titans !
Never met a villain that they killed
Teen Titans !
They've got the bad guys on the run
They never stop till' the jobs get done
'Cuz when the world is losing all control

Teen Titans ! Go !

Closing theme :

T-e-e-n T-i-t-a-n-s
Teen Titans ! Let's go !
T-e-e-n T-i-t-a-n-s
Teen Titans ! Let's go !
T-e-e-n T-i-t-a-n-s
Teen Titans ! Let's go !

Lời Việt

Teen Titans | Puffy Ami Yumi

Khi có rắc rối bạn biết gọi ai rồi đó
Những anh hùng nhỏ tuổi!
Từ ngọn tháp họ có thể thấy tất cả
Những anh hùng nhỏ tuổi!
Khi lũ quái vật tấn công
Cứ bình tĩnh đi bởi bạn biết họ sẽ bảo vệ bạn mà
Bởi khi thế giới cần những anh cứu giúp

Những anh hùng nhỏ tuổi tiến lên nào!

Với những quyền năng, họ vô cùng đoàn kết
Nhưng anh hùng nhỏ tuổi!
Sẽ chẳng phải gắp những tên tội phạm họ tiêu diệt nữa
Nhưng anh hùng nhỏ tuổi!
Họ bắt những kẻ xấu xa trốn chạy
Họ sẽ chẳng nghỉ cho tới khi nhiệm vụ kết thúc
Bởi khi thế giới dần mất kiểm soát

Những anh hùng nhỏ tuổi tiến lên nào!

N.H.Ữ.N.G. A.N.H. H.Ù.N.G. N.H.Ỏ. T.U.Ổ.I
Những anh hùng nhỏ tuổi tiến lên thôi!
N.H.Ữ.N.G. A.N.H. H.Ù.N.G. N.H.Ỏ. T.U.Ổ.I
Những anh hùng nhỏ tuổi tiến lên thôi!
N.H.Ữ.N.G. A.N.H. H.Ù.N.G. N.H.Ỏ. T.U.Ổ.I
Những anh hùng nhỏ tuổi tiến lên thôi!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.