HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Mama Told Me | Fantastique tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mama Told Me | Fantastique

He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance

Ah, shake it
Everybody hit the floor

He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance

My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright
Let's do it, let's do it
Let's do it together

Maybe you forget it now
But I want your body to the ground
Do you really want some more?
Come on everybody, hit the floor

He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance

My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright
Let's do it, let's do it
Let's do it together

My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright
Let's do it, let's do it
Let's do it together

Maybe you forget it now
But I want your body to the ground
Do you really want some more?
Come on everybody, hit the floor

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it

Maraming salamat po!

Lời Việt

Mama Told Me | Fantastique

Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Ah, lắc đi nào
Mọi người cùng bước lên sàn nhảy

Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Mẹ bảo tôi
Mẹ bảo tôi
Ah, cố lên nào con, hãy nhảy với mẹ
Đừng cảm thấy thỏa mãn
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó cùng nhau nào

Có thể con sẽ quên đi nó
Nhưng mẹ muốn cơ thể con xoay vòng
Con có thật sự muốn nhiều hơn?
Nào mọi người hãy bước lên sàn nhảy

Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Mẹ bảo tôi
Mẹ bảo tôi
Ah, cố lên nào con, hãy nhảy với mẹ
Đừng cảm thấy thỏa mãn
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó cùng nhau nào

......................

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.