HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lake Bodom | Children of Bodom tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lake Bodom | Children of Bodom

Get me some divison,
I called the dead by night to the god!
Allay the chaos!
Chains to my last victim!

Set up the lights on the way to the skies
Raising my sword to the lord!
calling your death in a black obsession,
the only way WOW!
RIGHT!

So wait for salvation
Coming to me!
Life to the saint,
Life for me!

Your lord,
who smashed this bloody god on earth,
is tonight by my side,
take me to the place to die for you,
and give me life in flames!

It's black after light,
An Odysee of the end,
A lord of chaos to be,
Searching my dreams of the lifes in my vision
It's a night of war, YEAH!

The son of the night was,
left to destroy
I wait now to destroy...

SOLO

Say,
why this bloody god on earth,
is always by my side,
Take me to the place where I die for you.

YAAAAAWWWW!!!.
The last song of hate
Is a song of my heart
tonight's gonna be,- yeah!
something wild!

Lời Việt

Lake Bodom | Children of Bodom

Hãy cho ta một vài số phận,
Ta kêu gọi cái chết bằng màn đêm tới thượng đế
Giảm bớt sự hỗn loạn
Những dây chuyền tới nạn nhân cuối cùng của ta!

Hãy chiếu những ánh sáng trên đường đến bầu trời
Dâng thanh kiếm của ta tới vị chúa tể!
Kêu gọi sự chết chóc của ngươi trong một nỗi ám ảnh đen tối,
cách duy nhất,WOW!
ĐÚNG!
Vì vậy, chờ đợi sự cứu rỗi
Đến với ta!
Cuộc sống cho các thánh
Cuộc sống đối với ta!

Chúa tể của ngươi,
ai đã đập tan kế hoạch chúa trời vấy máu trên trái đất,
đêm nay ở bên cạnh ta,
đưa ta đến nơi này để chết cho các ngươi,
và cho ta cuộc sống trong ngọn lửa!

Đó là màu đen sau ánh sáng,
Một tác phẩm của sự kết thúc,
Một chúa tể của sự hỗn loạn được tạo nên,
Tìm kiếm những giấc mơ trong những cuộc sống mà ta có thể nhìn thấy
Đó là một đêm của chiến tranh,YEAH!

Đứa con của màn đêm được tạo ra,
Còn lại thì thiêu hủy
Ta chờ đợi đến bây giờ để tiêu diệt...

Nói,
Tại sao chúa trời lại vấy máu trên trái đất này,
hãy luôn luôn ở bên cạnh ta,
đưa ta đến nơi ta đã chết cho các ngươi

YAAAAAWWWW!
Bài hát cuối cùng là bài hát của sự hận thù
Đó là bài hát của trái tim ta
Đêm nay sắp đến,YEAH!
Một cái gì đó thật hoang dại!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.