HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Reloaded | Lady Gaga tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Reloaded | Lady Gaga

Baby you've got a lot of questions
You better listen up please
I wanna know what you want and need
To charge up your batteries

You got the flow and the intentions
Boy but have you got the miles
Show me that you've got the ammunition
That you'll be here for a while, for a while, for a while

Charge it up because ba-by you could be mine
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Charge it up cause babe you're one of a kind
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Loaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Lo-oaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

You had better rest up your energy
You better reserve yourself
Cause tonight I'm expecting to get plenty
And I wont do it myself

Conserve your juices cause I'm gonna
Take you on a marathon
I'm not ridiculous I'm just a girl
Who likes a man who can go long, can go long , can go long
Reloaded lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/English/63222-Reloaded~Lady-Gaga.html

Charge it up because ba-by you could be mine
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Charge it up cause babe you're one of a kind
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Loaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Lo-oaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

Baby you can check for yourself
i promise any night
I'm gonna do ya right
And I wont complain if your buggin
Can't handle my loving tonight, tonight, tonight

-rap-

Charge it up because ba-by you could be mine
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Charge it up cause babe you're one of a kind
I don't need a red soldier
I need you to reload it
Bring it reloaded

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Loaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

Reloaded, Loaded
Lo-oaded, Lo-oaded
Reloaded, Lo-oaded
Relo-oa-de-ed, Lo-oa-de-ed

(Ahhh, ahhh)

Lời Việt

Reloaded | Lady Gaga

Anh yêu hãy nghe em hỏi đây
Anh tốt hơn nên nghe nhé
Em muốn biết anh cần và muốn gì
Để nạp "pin" của anh

Anh đã có niềm vui và mục đích
Chàng trai anh đã có thứ tốt hơn chưa
Cho em thấy là anh đã đầy đủ đạn dược
Là anh sẽ ở đây thêm 1 chút, thêm 1 chút, thêm 1 chút

Nạp đạn đi anh yêu vì anh sẽ là của em
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn đi anh yêu vì anh là một loài
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

Anh tốt hơn nên tập trung năng lượng
Anh tốt hơn nên bảo vệ bản thân
Vì tối nay em mong sẽ được thật nhiều
Và em không làm một mình đâu

Giữ gìn thứ nước ép của anh vì em sẽ
Bắt anh phải chạy đua
Em không đùa đâu em chỉ là 1 cô gái
Một người thích đàn ông làm thật lâu, làm thật lâu, làm thật lâu

Nạp đạn đi anh yêu vì anh sẽ là của em
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn đi anh yêu vì anh là một loài
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

Anh yêu anh có thể kiểm tra lại mình
Em hứa rằng mỗi đêm
Em sẽ làm thật tốt
Và em sẽ không phàn nàn nếu anh mắc lỗi
Hay không thể chịu được tình yêu của em đêm nay, đêm nay, đêm nay

Nạp đạn đi anh yêu vì anh sẽ là của em
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn đi anh yêu vì anh là một loài
Em không cần 1 chiến binh hùng dũng
Em chỉ cần anh nạp đạn lại
Nạp đạn đi

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạp-đạn, nạp-đạn
Nạp đạn lại, nạp đạn
Nạ-p-đạn-lạ-i, nạ-p-lạ-i

(Aahh, aahh)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.