HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Olde Mill Inn | Blackmore's Night tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Olde Mill Inn | Blackmore's Night

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

Down at the Olde Mill Inn
The ships are sailing in,
We'll drink a toast with Judy our host
Down at the Olde Mill Inn

* The moon is full, the bar is too, when we come to town
We'll have a beer, cause Jerry's here, so spread the cheer around....

Down at the Olde Mill Inn
The bartenders name is Kim
And with a smile she'll serve in style
Down at the Olde Mill Inn...

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink all day and Bill will pay
Down at the Olde Mill Inn

Down at the Olde Mill Inn
We'll laugh and dance and sing
We'll drink and play the hours away...
Down at the Olde Mill Inn..

Lời Việt

Olde Mill Inn | Blackmore's Night

Hãy cùng về quán trọ Olde Mill
Để nhảy múa, cười vang và ca hát
Uống cả ngày và Bill phải trả
Hãy cùng về quán trọ Olde Mill.

Hãy cùng về quán trọ Olde Mill
Những chiếc thuyền kia cũng đang tiến đến
Cùng cô chủ Judy chúng ta nâng cốc
Hãy cùng về quán trọ Olde Mill.

Trăng mới tròn làm sao,
quán rượu cũng chật rồi
nơi thị trấn này đây
khi chúng ta vừa đến,
rồi chúng ta sẽ có
một vại bia ngay thôi
bởi Jerry đây rồi
nâng cốc chúc mừng thôi.

Hãy cùng về quán trọ Olde Mill,
Nàng phục vụ tên là Kim đó
Với nụ cười luôn hiện hữu trên môi
Hãy về quán trọ Olde Mill thôi.

Hãy cùng về quán trọ Olde Mill
Để nhảy múa, cười vang và ca hát
Uống cả ngày và Bill phải trả
Hãy cùng về quán trọ Olde Mill.

Hãy cùng về quán trọ Olde Mill
Để nhảy múa, cười vang và ca hát
Cứ bù khú để thời gian trôi
Hãy cùng về quán trọ Olde Mill.

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.