HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Captain Jack | Capitain Jack tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Captain Jack | Capitain Jack

Heyo Captain Jack(Heyo Captain Jack)
Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track)

Running to the railroad track
Run along with Captain Jack
Run to peace camp back
Run along with Captain Jack
Badadadideido, left right, right left
Badadadideido, run along with Captain Jack

Forward march!

Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack)
Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track)
Give me a gun in my hand (Give me a gun in my hand)
I want to be shooting man (I want to be shooting man)
Left, right, left (Left, right, left)
The military step (The military step)
The air force rap (The air force rap)
The seventeen is the best (The seventeen is the best)
Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left
(Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left)

Chorus:

We are running to the railroad track
Run along with Captain Jack
Badadideido badadideido, run along with Captain Jack
Run into the peace camp back
Run along with Captain Jack
Badadideido, badideido, badideidideidideido
Badadadideido, left right right left
Badadadideido, run along with Captain Jack

Company attention forward march!

Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack)
Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track)
Give me a bottle in my hand (Give me a bottle in my hand)
I want to be drunken man (I want to be drunken man)
Left, right, left (Left, right, left)
The military step (The military step)
The air force rap (The air force rap)
The seventy is the best (The seventy is the best)
Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left
(Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left)

We are running to the railroad track
Run along with Captain Jack
Badadideido badadideido, run along with Captain Jack
Run into the peace camp back
Run along with Captain Jack
Badadideido, badideido, badideidideidideido
Badadadideido, left right right left
Badadadideido, run along with Captain Jack

Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack)
Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track)
Give me a woman in my hand (Give me a woman in my hand)
I want to be fucking man (I want to be fucking man)
Left, right, left (Left, right, left)
The military step (The military step)
The air force rap (The air force rap)
The seventeen is the best (The seventeen is the best)
Forward march!

We Are runningto the railroad track
Run along with Captain Jack
Badadideido badadideido, run along with Captain Jack
Run into the peace camp back
Run along with Captain Jack
Badadideido, badideido, badideidideidideido
Badadadideido, left right right left
Badadadideido, run along with Captain Jack

Lời Việt

Captain Jack | Capitain Jack

Heyo thuyền trưởng Jack ( Heyo thuyền trưởng Jack)
Đưa tôi trở về đường ray nào (Đưa tôi trở về dường sắt nào)

Chạy tới đường sắt
Chạy cùng thuyền trưởng jack
Chạy đi cho hoà bình trở lại
Chạy cùng thuyền trưởng jack
Badadadideido, qua trái, qua phải
Badadadideido. Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào

Hành quân về phía trước

Heyo thuyền trưởng jack (Heyo thuyền trưởng Jack)
Đưa tôi trờ về đường sắt nào (Đưa tôi trở về đường sắt nào)
Háy đặt vào tay tôi một khẩu súng (đặt vào tay tôi một khẩu súng)
Tôi muốn trở thành tay thiện xạ (Tôi muốn trở thành tay thiện xạ)
Trái, phải, trái
Những bước chân của quân đội
Những điệu rap mạnh mẽ
tuổi mười bảy là đẹp nhất
Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái qua phải
(Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái, qua phải)

Chỏus:

Chúng ta đang chạy tới đướng sắt
Chạy cùng thuyền trưởng jack
Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack
Chạy cho hoà bình trở lại
Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào
Badadideido, badideido, badideidideidideido
Badadadideido, rẽ phải rẽ trái

Tiến lên đoàn diễu hành!

Heyo thuyền trưởng jack ( eyo thuyền trưởng Jack)
Đưa tôi trờ về đường sắt nào (Đưa tôi trở về đường sắt nào)
Háy đặt vào tay tôi một chai rượu
Tôi muốn trở thành một gã say xỉn (Tôi muốn trở thành một gã say xỉn)
Trái, phải, trái
Những bước chân của quân đội
Nhứng điệu rap mạnh mẽ
Tuổi bảy mươi là đẹp nhất ( tuổi bảy mươi là đẹp nhất)
Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái , qua phải
(Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái , qua phải)

Chúng ta đang chạy tới đướng sắt
Chạy cùng thuyền trưởng jack
Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack
Chạy cho hoà bình trở lại
Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào

Heyo thuyền trưởng jack ( Heyo thuyền trưởng Jack)
Đưa tôi trờ về đường sắt nào ( Đưa tôi trở về đường sắt nào)
Đưa cho tôi một người đàn bà( Đưa cho tôi một người đàn ba)
Tôi muốn trở thành một thằng tồi ( Tôi muốn trở thành một thằng tồi)
Trái, phải, trái
Những bước chân của quân đội
Nhứng điệu rap mạnh mẽ
Tuổi bảy mươi là đẹp nhất ( tuổi bảy mươi là đẹp nhất)
Hành quân về phía trước nào!

Chúng ta đang chạy tới đướng sắt
Chạy cùng thuyền trưởng jack
Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack
Chạy cho hoà bình trở lại
Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào
Badadideido, badideido, badideidideidideido
Badadadideido, rẽ trái, rẽ phải
Badadadideido, chạy cùng thuyền trưởng Jack nào!


Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.