HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Always Be Mine | F.T Island tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Always Be Mine | F.T Island

I hear your breathe
You're lying close to me
The shadows gone
I have found my peace

You make me calm
With you i'm safe from harm
And right by your side
I'll stay throungh the night'til etenity
That's the way it will be

And i wonder what you're dreaming of
You're so peaceful when you sleep
Everything i want everything i need is lying here in front of me

And if i ever lose my power to fly
Then your love takes me high
I'll always be true to you
Sometimes i think i might lose it all
Guess the chances are small
'cause you hold me close i feel you near
Don't let go say you'll always be here
Just hold me tight and i'll be fine
Dreaming you will always be mine

Just like the sun
You make me warm inside
Like a soft summer breeze
A moment to seize
So true i won't stop loving you

And i wonder what you're dreaming of
You're so peaceful when you sleep
Everything i want everything i need is lying here in front of me

And if i ever lose my power to fly
Then your love takes me high
I'll always be true to you
Sometimes i think i might lose it all
Guess the chances are small
'cause you hold me close i feel you near
Don't let go say you'll always be here
Just hold me tight and i'll be fine
Dreaming you will always be mine


And i wonder what you're dreaming of
You're so peaceful when you sleep
Everything i want everything i need is lying here in front of me

And if i ever lose my power to fly
Then your love takes me high
I'll always be true to you
Sometimes i think i might lose it all
Guess the chances are small
'cause you hold me close i feel you near
Don't let go say you'll always be here
Just hold me tight and i'll be fine
Dreaming you will always be mine

Dreaming you will always be mine

Lời Việt

Always Be Mine | F.T Island

Tôi nghe bạn thở
Bạn đang nằm gần tôi
Những cái bóng đã đi
Tôi đã tìm thấy sự bình yên của tôi

Bạn làm cho tôi dịu đi
Với bạn tôi được an toàn từ sự nguy hiểm
Và ngay bên cạnh bạn
Tôi sẽ ở suốt đêm cho đến vĩnh viễn
Đó là cách nó tồn tại

Và tôi tự hỏi cái gì bạn đang mơ ước
Bạn thật thanh thản khi bạn ngủ
Mọi thứ tôi muốn mọi thứ tôi cần đang nằm đây phía trước tôi

Và nếu đã bao giờ tôi đánh mất năng lượng của mình để bay
Thì sau đó tình yêu của bạn nâng tôi lên cao
Tôi luôn luôn là đúng đối với bạn
Đôi lúc tôi nghĩ tôi có thể đánh mất tất cả
Đoán rằng những cơ hội thì nhỏ bé
Vì bạn ôm chật tôi tôi cảm thấy bạn gần tôi
Đừng đi hãy nói bạn sẽ luôn luôn ở đây
Nên hãy ôm chật tôi tôi sẽ ổn
ước rằng bạn sẽ luôn luôn là của tôi

Giống như mặt trời
Bạn làm tôi ấm áp tận bên trong
Giống như cơn gió nhẹ mùa hè
Thật nhanh để nắm bắt
Nên sự thật là tôi không thể ngừng yêu bạn

Và tôi tự hỏi cái gì bạn đang mơ ước
Bạn thật thanh thản khi bạn ngủ
Mọi thứ tôi muốn mọi thứ tôi cần đang nằm đây phía trước tôi

Và nếu đã bao giờ tôi đánh mất năng lượng của mình để bay
Thì sau đó tình yêu của bạn nâng tôi lên cao
Tôi luôn luôn là đúng đối với bạn
Đôi lúc tôi nghĩ tôi có thể đánh mất tất cả
Đoán rằng những cơ hội thì nhỏ bé
Vì bạn ôm chật tôi tôi cảm thấy bạn gần tôi
Đừng đi hãy nói bạn sẽ luôn luôn ở đây
Nên hãy ôm chật tôi tôi sẽ ổn
ước rằng bạn sẽ luôn luôn là của tôi

Và tôi tự hỏi cái gì bạn đang mơ ước
Bạn thật thanh thản khi bạn ngủ
Mọi thứ tôi muốn mọi thứ tôi cần đang nằm đây phía trước tôi

Và nếu đã bao giờ tôi đánh mất năng lượng của mình để bay
Thì sau đó tình yêu của bạn nâng tôi lên cao
Tôi luôn luôn là đúng đối với bạn
Đôi lúc tôi nghĩ tôi có thể đánh mất tất cả
Đoán rằng những cơ hội thì nhỏ bé
Vì bạn ôm chật tôi tôi cảm thấy bạn gần tôi
Đừng đi hãy nói bạn sẽ luôn luôn ở đây
Nên hãy ôm chật tôi tôi sẽ ổn
Ước rằng bạn sẽ luôn luôn là của tôi

Ước rằng bạn sẽ luôn luôn là của tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.