HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Out Of My Mind | James Blunt tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Out Of My Mind | James Blunt

Judging by the look on the organ-grinder,
He'll judge me by the fact that my face don't fit.
It's touching that the monkey sits on my shoulder.
He's waiting for the day when he gets me,
But I don't need no alibi - I'm a puppet on a string.
I just need this stage to be seen.
We all need a pantomime to remind us what is real.
Hold my eye and know what it means.

I'm out of my mind.

Judging by the look on the organ-grinder,
He'll judge me by the fact that my face don't fit.
It's touching that the monkey sits on my shoulder.
He's waiting for the day when he gets me,
But I won't be your concubine - I'm a puppet not a whore.
I just need this stage to be seen.
Will you be a friend of mine to remind me what is real?
Hold my heart and see that it bleeds.

I'm out of my mind.

Lời Việt

Out Of My Mind | James Blunt

Bị đánh giá bằng cái nhìn của người quay đàn hộp
Ông ta sẽ đánh giá tôi bằng một thực tế là khuôn mặt tôi không phù hợp
Điều ấy động chạm đến rắc rối cứ đeo bám tôi
Ông ta chờ đợi đến một ngày khi ông ta có được tôi
Nhưng tôi chằng cần lí do nào cả - Tôi là một con rối treo trên một sợi dây
Tôi chỉ cần như thế trên sân khấu để người ta thấy
Tất cả những gì chúng tôi cần là một diễn viên kịch câm để nhắc nhở chúng tôi thế nào là đúng
Cố ngăn mắt tôi và biết điều ấy có ý nghĩa gì
Tôi chẳng cần lưu tâm.

Bị đánh giá bằng cái nhìn của người quay đàn hộp
Ông ta sẽ đánh giá tôi bằng một thực tế là khuôn mặt tôi không phù hợp
Điều ấy động chạm đến rắc rối cứ đeo bám tôi
Ông ta chờ đợi đến một ngày khi ông ta có được tôi
Nhưng tôi không phải là gái bao của ông - Tôi là một con rối chứ không phải đĩ điếm
Tôi chỉ cần như thế trên sân khấu để người ta thấy
Anh sẽ là một người bạn của tôi để nhắc tôi cái gì là đúng chứ?
Nắm giữ trái tim tôi và thấy rằng nó chảy máu.

Tôi chẳng cần lưu tâm.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.