HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Happy Birthday To Me | The Vandals tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Happy Birthday To Me | The Vandals

It's my birthday and I'll do what I want to
Fuck you it's my birthday.
A special holiday only for me, so do what I say,
it's my party, I'll make you cry if I want to...or leave.
Fuck you, it's not your birthday, so do what I say.

For 24 hours your wishing me well
364 days I'm in hell, Oh well.
Happy Birthday to me.

alone on my Birthday,
I'm going to Denny's 10 times today
No Tip! it's my birthday, so do what I say
Thanks mom didn't have an abortion,
Or my birthday wouldn't be today.
But I guess it's my good fortune,
my birthday's today. Okay.

For 24 hours your wishing me well
364 days I'm in hell, Oh well.
Happy Birthday to me.

Happy Birthday to me, Spank Me!
Oh well, Happy Birthday to me,
I can't believe you forgot my birthday
it's my birthday and you're wrecking it
now it's just like any other day
you didn't do what I say

How could you forget my birthday?
That's really immature
Fuck you for forgetting my birthday
you didn't do what I say today

24 hours no wishing well
now 365 days I'm in Hell, Oh well.
Happy Birthday to me.

Lời Việt

Happy Birthday To Me | The Vandals

Sinh nhật tôi và tôi sẽ làm những gì mình muốn
Đồ khốn, hôm nay là sinh nhật tôi
Một ngày đặc biệt cho riêng tôi thôi, vậy hãy làm những gì tôi nói
Đó là bữa tiệc của tôi, tôi sẽ khiến anh khóc nếu muốn....hay biến đi
Khốn kiếp, không phải sinh nhật anh đâu, vậy hãy làm những gì tôi bảo

Trong 24 giờ anh ước tôi thật hạnh phúc
Còn 364 ngày trong địa ngục, ờ được thôi.
Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc

Cô đơn trong chính ngày sinh nhật
Tôi định đến Denny 10 lần hôm nay
Không tiền thưởng! sinh nhật tôi nên phải làm theo tôi bảo
Hay sinh nhật tôi không là ngày hôm nay
Nhưng tôi nghĩ đó là định mệnh tốt đẹp của chính mình
Hôm nay là sinh nhật tôi. Okay!

Trong 24 giờ anh ước tôi thật hạnh phúc
Còn 364 ngày trong địa ngục, ờ được thôi.
Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc

Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc, vỗ mông tôi coi!
Ờ được, chúc tôi sinh nhật hạnh phúc
Tôi không thể tin anh lại quên sinh nhất tôi đấy
Hôm nay sinh nhật tôi và anh đang phá hỏng nó
Giờ thì cũng như mấy ngày khác thôi
Anh chẳng làm theo những gì tôi nói

Làm sao anh lại quên ngày sinh nhật tôi chứ?
Thật là trẻ con
Dám quên sinh nhật tôi hả? (dịch nghĩa nó "nhẹ" chút ^^)
Hôm nay anh không chịu nghe lời tôi gì hết

24 giờ không lời hỏi thăm
Giờ thì 365 ngày trong địa ngục. Được lắm
Chúc tôi sinh nhật vui vẻ (vậy :P)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.