HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Happy Birthday To Me | Bright Eyes tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Happy Birthday To Me | Bright Eyes

All eyes on the calendar
Another year I claim of total indifference
To here, the days pile up
With decisions to be made, I'm sure all of them were wrong
Into this song I send myself
And with these drinks I plan to collapse
And forget this wasted year, these wasted years
Devoted friends, they disappear
And I'm sorry about the phone call and needing you
Some decisions you don't make
I guess it's just like breathing or not wanting to
There are some things you can't fake
I guess that it's typical
To cling to memories you'll never get back again
And to sort through old photographs
Of a summer long ago or a friend that you used to know
And there below
His frozen face
You wrote the name and that ancient date, that ancient date
And you can't believe that he's really gone
When all that's left is a fucking song and
I'm sorry about the phone call; and waking you.
I know that it is late,
But thank you for talking, because I needed to.
Some things just can't wait.

Lời Việt

Happy Birthday To Me | Bright Eyes

Dán mắt lên tấm lịch
Một năm nữa và tôi muốn mọi thứ vẫn như cũ
Nơi đây, năm tháng qua mau
Quyết định đã đưa ra, tôi chắc chắn tất cả sai rồi
Tôi gửi gắm chính mình vào bài hát này
Và mới vài chai tôi định sẽ ngã gục
Và quên hết những tháng năm hoài phí này
Người bạn tận tình, họ biến mất
Và tôi hối tiếc về cuộc gọi, tôi cần có bạn mà
Có những điều bạn không quyết định
Tôi đoán chỉ như là hơi thở hay bạn không muồn
Có những điều bạn chẳng thể nào giả dối được
Tôi đoán đó điều đó thật đặc biệt
Đế khắc ghi vào trí nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa
Và mở xem những bức ảnh đã cũ
Của một mùa hè từ rất lâu, hay một người bạn từng quen biết
Và dưới kia
Gương mặt lạnh tanh của anh ta
Bạn viết một cái tên và ngày hẹn hò xưa, ngày hẹn hò xưa
Và bạn không thể nào quên rằng anh ta đã đi thật rồi
Khi tất cả ra đi là một bài hát khốn kiếp
Tôi rất tiếc về cuộc gọi đã đánh thức bạn
Tôi biết rằng đã trễ rồi
Nhưng cám ơn bạn vì đã trò truyện, vì tôi đang rất cần
Điều gì đó....không thể chờ đợi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.