HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rebirthing | Skillet tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rebirthing | Skillet

I lie here paralytic
Inside this soul
Screaming for you till my throat is numb
I wanna break out I need a way out
I don’t believe that it’s gotta be this way
The worst is the waiting
In this womb I’m suffocating

Feel your presence filling up my lungs with oxygen
I take you in
I’ve died

Rebirthing now
I wanna live for love wanna live for you and me
Breathe for the first time now
I come alive somehow
Rebirthing now
I Wanna live my life wanna give you everything
Breathe for the first time now
I come alive somehow

I lie here lifeless
In this cocoon
Shedding my skin cause
I’m ready to
I wanna break out
I found a way out
I don’t believe that it’s gotta be this way
The worst is the waiting
In this womb I’m suffocating

Bridge:
Tell me when I’m gonna live again
Tell me when I’m gonna breathe you in
Tell me when I’m gonna feel inside
Tell me when I’m gonna feel alive

Tell me when I’m gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I’m gonna feel inside
Tell me when I’ll feel alive

Lời Việt

Rebirthing | Skillet

Tôi nằm đây, tê liệt, bên trong tâm hồn này.
Đang thét gọi bạn cho đến khi cổ họng tôi chết lặng.
Tôi muốn trốn ra, tôi cần một lối thoát,
Tôi không tin rằng nó phải theo cái cách này.
Sự tệ hại nhất là sự chờ đợi.
Trong cái dạ con này tôi đang ngạt thở.

Cảm thấy sự hiện diện của bạn
Đang phủ đẩy phổi tôi bằng khí ô xy.
Tôi lừa dối bạn,
Tôi đã chết.

Sự tái sinh vào lúc này.
Tôi muốn sống cho tình yêu, muốn sống cho bạn và tôi,
Hít thở cho lần đầu tiên vào lúc này.
Tôi vẫn sống, chả hiểu vì sao.
Sự tái sinh vào lúc này.
Tôi muốn sống cho tình yêu, muốn sống cho bạn và tôi,
Hít thở cho lần đầu tiên vào lúc này.
Tôi vẫn sống, chả hiểu vì sao.

Ngay lúc này!
Ngay lúc này!

Tôi nằm đây, không sinh khí, trong cái kén này.
Đang lột bỏ lớp da của mình để tôi sẵn lòng hơn.
Tôi muốn trốn ra, tôi đã thấy một lối thoát,
Tôi không tin rằng nó phải theo cái cách này.
Sự tệ hại nhất là sự chờ đợi.
Trong cái dạ con này tôi đang ngạt thở.

Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ sống lần nữa
Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ hít bạn vào
Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ cảm thấy bên trong
Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ cảm nhận

Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ sống lần nữa
Chỉ cho tôi khi nào sự sợ hãi này sẽ hết
Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ cảm thấy bên trong
Chỉ cho tôi khi nào tôi sẽ cảm thấy còn tồn tại

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.