HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài What Do You Do | Papa Roach tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

What Do You Do | Papa Roach

I got a one-way ticket on a hell-bound train
With nothing to lose and nothing to gain
Nobody ever taught me how to live
I'm feeling like I'm lost, like I'll never be found
I'm twisted and I'm turned around
Nobody ever taught me how to love

I'm hurting everybody
I'm hurting myself
I'm desperate

So what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?
So what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?

If you were to tell me that I'd die today
This is what I'd have to say
I never really had the time to live
And if you were to give me just another chance
Another life, another dance
All I really want to do is love

I'm hurting everybody
I'm hurting myself
I'm desperate

But what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?
So what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?

When all is said and done
You could be the one
With open arms and open eyes
You're jumping off the edge
I'm hoping you can fly
Accept your fate for what it is
Into the Great Unknown
Yeah!!

So what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?
So what do you do
When it all comes down on you?
Do you run and hide
Or face the truth?

So what do you do
When it's all turned around on you?
Do you run and hide
Or face the truth?
So what do you do?
What do you do?
What do you do?
Do you run and hide
Or face the truth?

Got a one-way ticket on a hell-bound train
With nothing to lose and nothing to gain...

Lời Việt

What Do You Do | Papa Roach

Tôi có một chiếc vé một chiều trên một chuyến xe đi thằng xuống địa ngục
Chẳng còn gì để mất mà cũng chẳng có thứ gì tranh giành
Chưa bao giờ có ai dạy cho tôi cách sống
Tôi cảm thấy như mình đã lạc lối, như là mình sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa
Tôi xoay mình và quay lại
Chưa bao giờ có ai chỉ cho tôi cách yêu cả

Tôi làm mọi người tổn thương
Tôi tự làm tổn thương mình
Và tuyệt vọng

Vậy bạn làm gì
Khi mọi thứ thuộc về bạn đổ vỡ
Bạn có chạy trốn không
Hay đối mặt với sự thật
Vậy bạn sẽ làm gì
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ
Bạn có chạy trốn không?
Hay sẽ đối mặt với hiện thực

Nếu bạn sinh ra để nói cho tôi biết rằng hôm nay tôi sẽ chết
Thì đây là điều mà tôi cần phải nói
Tôi chưa bao giờ thực sự có thời gian để sống
Và nếu bạn tồn tại là để cho tôi một cơ hội khác
Một cuộc sống khác, một điệu nhảy khác
Tất cả tôi thực sự muốn là yêu

Tôi làm mọi người tổn thương
Tôi tự làm tổn thương mình
Và tuyệt vọng

Nhưng bạn sẽ làm gì
Khi mọi thứ thuộc về bạn đổ vỡ
Bạn có chạy trốn không
Hay đối mặt với sự thật
Vậy bạn sẽ làm gì
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ
Bạn có chạy trốn không?
Hay sẽ đối mặt với hiện thực

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.