HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Christian's Inferno | Green Day tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Christian's Inferno | Green Day

I got under the grip
Between this modern hell
I got the rejection letter in the mail
And it was already ripped to shreds

Seasons in a ruin and this bitter pill is chased with blood
There's fire in my veins and it's pouring out like a flood


(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!
(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!

This diabolic state is gracing my existence
Like a catastrophic baby
Maybe, maybe you're the chemical reaction
I'm the atom bomb
I'm the chosen one
Toxin your reservoir
And then return man to ape

(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!
(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!

(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!
(Wooaahhooohh!) Christian's Inferno!

Lời Việt

Christian's Inferno | Green Day

Ta bị lọt xuống một cái khe nhỏ
Giữa địa ngục hiện đại
Ta có một lá thư bác bỏ trong hòm
Và nó đã bị xé vụn ra

Thời gian tan biến và viên thuốc đắng này hoà vào trong máu
Như có lửa trong huyết quản của tôi và nó đang trào ra như lũ

(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!
(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!

Cái vùng đất ma quỷ này đang tôn vinh sự sống của ta
Như một đứa trẻ thê thảm
Có lẽ,chỉ có lé ngươi là một phản ứng hóa học
Ta như quả bom nguyên tử
Ta sẽ chọn lấy một người
Hạ độc nguộn sức mạnh của ngươi
Và rồi về với tổ tiên

(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!
(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!

(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!
(Wooaahhooohh!) Địa ngục của Christian!


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.