HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Halfway Gone | Lifehouse tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Halfway Gone | Lifehouse

Halfway gone, I'm Halfway gone

You were always hard to hold
So letting go ain't easy
I'm hanging on, your growing cold
While my mind is leaving

Talk, talk is cheap
Give me your word
You can keep

'Cause I'm halfway gone, and I'm on my way
And I'm feeling, feeling, feeling this way
'Cause your halfway in, but don't take to long
'Cause I'm halfway gone, I'm halfway gone

Halfway gone, I'm halfway gone

You got one foot out the door
And choking on the other
Always thinking something more
Is just around the corner

Talk, talk is cheap
Give me your word
You can keep

'Cause I'm halfway gone, and I'm on my way
And I'm feeling, feeling, I'm feeling this way
'Cause your halfway in, but don't take to long
'Cause I'm halfway gone, I'm halfway gone

If you want me out, then I'm on my way
And I'm feeling feeling, feeling this way
'Cause your halfway in, but don't take too long
'Cause I'm halfway gone, I'm halfway gone

I'm halfway gone, I'm halfway gone
Now I'm halfway gone, I'm halfway gone

Don't take too long
Don't take too long
'Cause I'm on my way
If you take too long

'Cause I'm halfway gone, and I'm on my way
And I'm feeling, feeling, I'm feeling this way
'Cause your halfway in, but don't take to long
'Cause I'm halfway gone, I'm halfway gone

If you want me out, then I'm on my way
And I'm feeling, feeling, I'm feeling this way
'Cause your halfway in, but don't take too long
'Cause I'm halfway gone, I'm halfway gone

'Cause I'm halfway gone, yeah I'm halfway gone
'Cause I'm halfway gone, yeah I'm halfway gone

Lời Việt

Halfway Gone | Lifehouse

Đi nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Bạn luôn thật khó nắm bắt
Vậy nên để bạn ra đi thật khó khăn
Tôi càng níu kéo, bạn lại càng lạnh lùng
Khi mà tâm trí của tôi đã ra đi

Trò chuyện ư, trò chuyện quá rẻ mạt
Hãy bộc lộ những điều
Bạn cố chôn sâu trong lòng

Bởi tôi đi được nửa đường rồi, tôi đang tới đấy
Và tôi cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận theo cách đó
Vì bạn đã quá nửa đường rồi, cũng không lâu lăm đâu
Bởi tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Đi nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Bạn đã bước một chân ra ngoài
Và khiến người khác phải hồi hộp
Luôn nghĩ quá lên
Liệu mọi chuyện chỉ quẩn quanh góc này thôi không

Trò chuyện ư, trò chuyện quá rẻ mạt
Hãy bộc lộ những điều
Bạn cố chôn sâu trong lòng

Bởi tôi đi được nửa đường rồi, tôi đang tới đấy
Và tôi cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận theo cách đó
Vì bạn đã quá nửa đường rồi, cũng không lâu lăm đâu
Bởi tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Nếu bạn muốn tôi đi thì tôi luôn sẵn sàng bước đi
Và tôi cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận theo cách đó
Vì bạn đã quá nửa đường rồi, cũng không lâu lăm đâu
Bởi tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi
Giờ tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Sẽ không lâu lắm đâu
Sẽ không lâu lắm đâu
Bởi tôi đang trên đường đi rồi
Nếu như bạn thấy quá lâu

Bởi tôi đi được nửa đường rồi, tôi đang tới đấy
Và tôi cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận theo cách đó
Vì bạn đã quá nửa đường rồi, cũng không lâu lăm đâu
Bởi tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Nếu bạn muốn tôi đi thì tôi luôn sẵn sàng bước đi
Và tôi cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận theo cách đó
Vì bạn đã quá nửa đường rồi, cũng không lâu lắm đâu
Bởi tôi đi được nửa đường, tôi đi được nửa đường rồi

Vì tôi đã đi được nửa đường, vâng tôi đi được nửa đường rồi
Vì tôi đã đi được nửa đường, vâng tôi đi được nửa đường rồi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.